Tạo hộp thoại Basic

  1. Chọn Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức hộp thoại, sau đó nhấn vào nút Mới.

  2. Enter a name for the dialog and click OK. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose Rename.

  3. Nhấn vào nút Sửa. Bộ sửa hộp thoại Basic sẽ mở một hộp thoại rỗng.

  4. Không xem thanh Hộp công cụ thì nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Chèn đối tượng để mở thanh Hộp công cụ.

  5. Nhấn vào công cụ rồi kéo trong hộp thoại để tạo điều khiển.

Please support us!