Thay đổi các Các thuộc tính của Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Bạn có thể đặt các thuộc tính của điều khiển bạn thêm vào hộp thoại. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi màu, tên và kích cỡ của nút bạn đã thêm. Cũng có thể thay đổi phần lớn thuộc tính điều khiển khi tạo hay sửa hộp thoại. Tuy nhiên, một số thuộc tính chỉ có thể được thay đổi vào lúc chạy.

Để thay đổi thuộc tính của một điều khiển trong chế độ thiết kế, nhấn-phải vào điều khiển rồi chọn Thuộc tính.

Please support us!