Форма

Містить команди для активації режиму дизайну, увімкнення/вимкнення майстра елементів керування та вставки елементів керування у документ.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Form.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

Specifies whether to start the wizard automatically when inserting a new control. This setting applies globally to all documents.

Позначка

Icon Label Field

Створює поле для відображення тексту. Ці мітки призначені для відображення тільки заздалегідь заданого тексту. Введення в цих полях неможливе.

Текстове поле

Icon Text Box

Створює текстове поле. Текстові поля - це поля, в які користувач може вводити текст. У формі текстові поля містять дані або дозволяють вводити нові дані.

Прапорець

Icon Check Box

Створює прапорець. Прапорці дозволяють активувати і деактивувати функцію в формі.

Перемикач

Icon Option Button

Створює перемикач. Перемикачі дозволяють вибрати один з декількох варіантів. Перемикачі з однаковими функціями мають однакову назву (Назвавластивість ). Зазвичай їх уміщують у групу.

Список

Icon List Box

Створює список. Список дозволяє користувачеві вибрати запис зі списку. Якщо форма пов'язана з базою даних і цей зв'язок активний, Помічник списку буде відображатися автоматично після вставки списку в документ. Цей помічник допомагає створити список.

Поле зі списком

Icon Combo Box

Створює поле зі списком. Поле зі списком - поле з одного рядка із розкривним списком, в якому можна вибирати параметр. Полю зі списком можна присвоїти властивість "тільки читання", щоб користувач не міг вводити інші записи, крім наявних у списку. Якщо форма пов'язана з базою даних і цей зв'язок активний, то Майстер поля зі списком буде відображатися автоматично після вставки поля зі списком у документ.

Кнопка натиску

Icon Push Button

Створює кнопку. Цю функцію можна застосовувати для виконання команди для певної події, наприклад, для клацання кнопкою миші.

Для цих кнопок можна використовувати текст і графіку.

Графічна кнопка

Icon image button

Створює кнопку, яка відображається як зображення. Крім графічного подання, графічна кнопка має ті ж властивості, що і "звичайна" кнопка.

Поле форматованого вводу

Icon Formatted Field

Створює поле з форматуванням. Поле для форматованого вводу - це текстове поле, в якому можна визначити спосіб форматування вхідних і вихідних даних і застосовані обмежувані значення.

Поле для форматованого вводу має особливі властивості елемента керування (виберіть Формат - Елемент управління).

Інші поля

Дата, час, числові, валюта та поля з маскою вводу.

Рамка групи

Icon Group Box

Створює рамку для логічного групування декількох елементів керування. Групи дозволяють об'єднати перемикачі в рамці.

Якщо в документ вставляється рамка групи, то запускається Помічник групового блоку, що дозволяє легко створити групу перемикачів.

Примітка: Якщо ви перетягнете поле групи елементів керування понад наявні елементи керування, а потім захочете вибрати один з них, то спершу необхідно відкрити контекстне меню поля групи елементів керування і вибрати Розташувати - Перемістити на задній план. Потім виберіть елемент керування, одночасно утримуючи .

note

Групи використовуються тільки для візуального об'єднання. Функціональне групування перемикачів може бути виконане за допомогою визначення назви: у властивостях ім'я всіх перемикачів введіть однакову назву, щоб згрупувати їх.


Графічний елемент керування

Icon Image Control

Створює графічний елемент керування. Він може служити тільки для додавання зображень з бази даних. У документі форми двічі клацніть один із цих елементів керування, щоб відкрити діалогове вікно Додати графіку для вставки зображення. Є також контекстне меню (не в режимі конструктора) з командами для вставки і видалення зображень.

Зображення з бази даних можуть бути відображені у формі, нові зображення можуть бути вставлені в базу даних, поки графічний елемент керування не захищений від запису. Елемент керування повинен посилатися на полі бази даних графічного типу. Тому введіть поле даних у вікні властивостей вкладки Дані.

Вибір файла

Icon File Selection

Створює кнопку, яка робить можливим вибір файлу.

Елемент керування Таблиця

Icon Table Control

Створює елемент керування Таблиця для відображення таблиці бази даних. Якщо створюється елемент керування "Таблиця", з'являється Помічник елемента керування Таблиця.

Спеціальні відомості про елементи керування "Таблиця".

Панель навігації

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

Панель Навігація дозволяє переміщуватися між записами бази даних або форми бази даних. Елементи керування панелі Навігація працюють так само, як і елементи керування стандартної панелі Навігація в LibreOffice.

Властивості елемента керування

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Властивості форми

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Навігатор форм

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Елементи керування вмістом

Елемент керування вмістом — це текст-заповнювач, у якому поточний вміст буде замінено, якщо клацнути елемент керування. Елементи керування вмістом — це окремі елементи керування, які можна додати та налаштувати для використання в шаблонах, формах і документах. Елементи керування вмістом можуть виводити текст інструкцій і зникати, коли користувачі вводять власний текст.

Будь ласка, підтримайте нас!