Таблиця

Відображаються команди для вставки, редагування і видалення таблиці у текстовому документі.

Вставити таблицю

Вставляє нову таблицю.

Вставка

Відкриває підменю з такими параметрами команди:

Рядки вище

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Видалити

Відкриває підменю з такими параметрами команди:

Рядки

Видаляє вибрані рядки.

Стовпці

Видаляє вибрані стовпці.

Таблиця

Видалити поточну таблицю.

Вибрати

Відкриває підменю з такими параметрами команди:

Комірка

Вибрати поточну комірку.

Рядок

Вибирає поточний рядок.

Стовпчик

Вибирає поточний стовпчик.

Таблиця

Вибрати поточну таблицю.

Розмір

Відкриває підменю з такими параметрами команди:

Висота рядка

Відкриває діалог "Висота рядка", де ви можете змінити висоту рядка.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Оптимальна висота рядка

Автоматично добирає висоту рядка за вмістом комірок. Цей параметр є типовим для нових таблиць.

Вирівняти висоту рядків

Висота вибраних рядків встановлюється відповідно до висоти найвищого з них.

Column Width

Відкриває діалог "Ширина стовпця", де ви можете змінити ширину стовпця.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Оптимальна ширина стовпця

Автоматично добирає ширину стовпчиків за вмістом комірок. Зміна ширини стовпчика не вплине на ширину інших стовпчиків у таблиці. Ширина таблиці не може перевищувати ширину сторінки.

Вирівняти ширину стовпчиків

Ширина вибраних стовпців виставляється відповідно до ширини найширшого з них. Загальна ширина таблиці не може перевищувати ширину сторінки.

Об'єднати комірки

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Розділити комірки

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Об'єднати таблицю

Об'єднує дві суміжні таблиці в одну. Таблиці мають бути розташовані безпосередньо одна після одної, і їх не має розділяти порожній абзац.

Розділити таблицю

Розділити поточну таблицю на дві окремі таблиці у позиції курсора. Цю команду можна також викликати, клацнувши правою кнопкою миші на комірці таблиці.

Protect Cells

Забороняє змінювати вміст вибраних комірок.

Unprotect Cells

Використовується для видалення захисту з усіх вибраних комірок у поточній таблиці.

AutoFormat Styles

Автоматично застосовує до поточної таблиці форматування, зокрема шрифти, затінення і межі.

Числовий формат

Відкриваєдіалог, де ви можете задати формат чисел у таблиці.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Перетворити

Відкриває підменю з такими параметрами команди:

Текст у таблицю

Відкриває діалог, де ви можете перетворити вибраний текст на таблицю.

Таблицю в текст

Відкриваєдіалог, де ви можете перетворити поточну таблицю на текст.

Text Formula

Відкриває панель формул, що використовується для введення і редагування формул.

Сортувати

Сортує вибрані абзаци або рядки таблиці за алфавітом або за величиною. Можна визначити до трьох ключів сортування, зокрема поєднуючи алфавітно-цифрові і цифрові ключі.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Будь ласка, підтримайте нас!