Таблиця

Відображаються команди для вставки, редагування і видалення таблиці у текстовому документі.

Вставити таблицю

Вставляє нову таблицю.

Вставка

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Видалити

Opens a submenu with the following command options:

Рядки

Видаляє вибрані рядки.

Стовпці

Видаляє вибрані стовпці.

Таблиця

Видалити поточну таблицю.

Вибрати

Opens a submenu with the following command options:

Комірка

Вибрати поточну комірку.

Рядок

Вибирає поточний рядок.

Стовпчик

Вибирає поточний стовпчик.

Таблиця

Вибрати поточну таблицю.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Висота рядка

Відкриває діалог "Висота рядка", де ви можете змінити висоту рядка.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Оптимальна висота рядка

Автоматично добирає висоту рядка за вмістом комірок. Цей параметр є типовим для нових таблиць.

Вирівняти висоту рядків

Висота вибраних рядків встановлюється відповідно до висоти найвищого з них.

Column Width

Відкриває діалог "Ширина стовпця", де ви можете змінити ширину стовпця.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Оптимальна ширина стовпця

Автоматично добирає ширину стовпчиків за вмістом комірок. Зміна ширини стовпчика не вплине на ширину інших стовпчиків у таблиці. Ширина таблиці не може перевищувати ширину сторінки.

Вирівняти ширину стовпчиків

Ширина вибраних стовпців виставляється відповідно до ширини найширшого з них. Загальна ширина таблиці не може перевищувати ширину сторінки.

Об'єднати комірки

Об'єднання вмісту вибраних комірок таблиці в одній комірці.

Розділити комірки

Розділити комірку або групу комірок горизонтально або вертикально на введене число комірок.

Об'єднати таблицю

Об'єднує дві суміжні таблиці в одну. Таблиці мають бути розташовані безпосередньо одна після одної, і їх не має розділяти порожній абзац.

Розділити таблицю

Розділити поточну таблицю на дві окремі таблиці у позиції курсора. Цю команду можна також викликати, клацнувши правою кнопкою миші на комірці таблиці.

Protect Cells

Забороняє змінювати вміст вибраних комірок.

Unprotect Cells

Використовується для видалення захисту з усіх вибраних комірок у поточній таблиці.

AutoFormat Styles

Автоматично застосовує до поточної таблиці форматування, зокрема шрифти, затінення і межі.

Числовий формат

Відкриваєдіалог, де ви можете задати формат чисел у таблиці.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Перетворити

Opens a submenu with the following command options:

Текст у таблицю

Відкриває діалог, де ви можете перетворити вибраний текст на таблицю.

Таблицю в текст

Відкриваєдіалог, де ви можете перетворити поточну таблицю на текст.

Text Formula

Відкриває панель формул, що використовується для введення і редагування формул.

Сортувати

Сортує вибрані абзаци або рядки таблиці за алфавітом або за величиною. Можна визначити до трьох ключів сортування, зокрема поєднуючи алфавітно-цифрові і цифрові ключі.

Properties

Задає властивості вибраної таблиці, наприклад, назву, вирівнювання, інтервали, ширину стовпчиків, обрамлення та тло.

Будь ласка, підтримайте нас!