Налаштування завершення слів для текстових документів

Для автоматичного завершення часто використовуваних слів в LibreOffice поведінку програми можна змінити відповідно до конкретних вимог. При необхідності можна зберегти поточний список накопичених в словнику слів для використання під час наступного сеансу.

Для налаштування завершення слів виберіть команду Інструменти - Автозаміна - Підстановка слів і виберіть будь-який з таких варіантів:

Вставляння додаткового пропуску

Виберіть Додавати пропуск.

Піктограма Примітка

При введенні першого символу, наступного за автозавершеним словом, між ними буде вставлятися пробіл. Якщо наступним символом буде роздільник, такий як крапка або знак нового рядка, пробіл не вставляється.


Вибір клавіші підтвердження

Виберіть клавішу для прийняття завершення за допомогою поля зі списком Прийняти із.

Вибір найменшого числа символів

За допомогою поля Мін. довжина слова можна задати найменшу кількість символів у слові, необхідну для його додавання у список.

Вибір області застосування накопичених слів

Вимкніть параметр При закритті документа видаляти його слова зі списку.

Тепер список буде дійсний і для інших відкритих документів. При закритті останнього документа LibreOffice список слів видаляється.

Якщо цей прапорець встановлено, список залишається дійсним, поки відкритий поточний документ.

Якщо список слів потрібен вам не тільки під час поточного сеансу LibreOffice, збережіть його як документ, як описано в наступному розділі.

Використання списку слів для наступних сеансів

Піктограма Примітка

Якщо увімкнено автоматичну перевірку правопису, збираються тільки ті слова, які розпізнаються перевіркою правопису.


Використовуйте список слів, щоб завжди мати певний набір технічних термінів для функції завершення слів.

  1. Відкрийте текстовий документ, що містить терміни, потрібні для завершення слів.

    Функція завершення слів збирає слова.

  2. Виберіть всі або деякі слова зі списку.

  3. Скористайтесь комбінацією клавіш +C для копіювання всіх вибраних слів до буфера обміну. Вставте вміст буфера обміну у новий документ і збережіть його, щоб отримати список зібраних слів.

    Пізніше можна відкрити цей список і автоматично зібрати слова, так що функція завершення слів буде мати у своєму розпорядженні базовий набір слів.

Будь ласка, підтримайте нас!