Використання регулярних виразів під час пошуку в тексті

Регулярні вирази вживаються під час пошуку замість невказаних або невидимих символів.

note

Пошук за допомогою регулярних виразів відрізняється від пошуку за допомогою шаблонів. LibreOffice Writer підтримує лише пошук за допомогою регулярних виразів.


Під час пошуку і заміни тексту в документі можна використовувати регулярні вирази. Наприклад, при введенні виразу "с.н" будуть знайдені слова "син" і "сон".

  1. Виберіть Зміни - Пошук & Заміна.

  2. Клацніть Додаткові параметри для розширення діалогового вікна.

  3. Встановіть галочку Регулярні вирази.

  4. У поле Знайти введіть шукане поняття та регульрний(і) вираз(и), який(і) потрібно використовувати під час пошуку.

  5. Тицніть кнопку Знайти далі або Знайти усе.

Взірці регулярних виразів

  1. Регулярним виразом для одного знаку є крапка (.).

  2. Регулярним виразом для відсутності або будь-якого числа входжень попереднього знаку є зірочка (*). Наприклад, при введенні виразу "123*" будуть знайдені числа 12, 123 і 1233.

  3. Поєднанням регулярних виразів для відсутності або будь-якого числа входжень довільного знаку є крапка і зірочка (.*)

  4. Регулярним виразом для кінця абзацу є знак долара ($). Поєднанням регулярних виразів для початку абзацу є знак шапочки і крапки (^.).

  5. Регулярним виразом для знаку табуляції є крапка \t.

Піктограма Примітка

Пошук з використанням регулярного виразу працює лише в межах абзацу. Для пошуку за допомогою регулярного виразу в кількох абзацах виконайте пошук в кожному абзаці окремо.


Будь ласка, підтримайте нас!