Виділення абзаців відступами

Ви можете змінити відступи для поточного абзацу, для всіх вибраних абзаців або для стилів абзацу.

tip

Ви можете також визначити відступи за допомогою лінійки. Лінійка виводиться на екран командою Перегляд - Лінійка.


Positioning indents

Відступи розраховуються від лівого і правого краю сторінки. Якщо ви хочете, щоб абзац частково розміщувався на краю сторінки, введіть від'ємне число.

note

Для зміни одиниць вимірювання виберіть - LibreOffice Writer - Загальні, а тоді оберіть нову одиницю вимірювання у області Налаштування.


Відступи відрізняються відповідно до напряму записування тексту. Наприклад, подивіться на значення відступу опції Перед текстом для мов з напрямом зліва-направо. Лівий край абзацу має відступ від лівого поля сторінки. У мовах з напрямом справа-наліво правий край абзацу має відступ від правого поля сторінки.

Hanging indents

Для створення виступу, введіть додатне значення параметра Ліворуч і від'ємне значення параметра Перший рядок.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Будь ласка, підтримайте нас!