Пошук і заміна у Writer

У текстових документах можуть міститися слова, форматування, стилі та ін. Можна переходити від одного результату до іншого або відразу виділити всі результати, після чого застосувати інший формат або замінити текст.

Діалогове вікно "Знайти і замінити"

Для пошуку тексту усередині всього документа відкрийте діалогове вікно "Знайти і замінити" без виділення фрагмента тексту. При необхідності пошуку тільки по одній частині документа спочатку виділите цю частину тексту, а потім відкрийте діалогове вікно "Знайти і замінити".

Щоб приховати текст:

 1. Для відкриття діалогового вікна "Знайти і замінити" виберіть Зміни - Знайти та замінити.

 2. У текстовому полі Знайти введіть текст, який потрібно знайти.

 3. Також можна натиснути Знайти далі або Знайти усе.

Коли ви натискаєте Знайти далі, Writer указує наступний фрагмент тексту, що відповідає рядку, який треба знайти. Текст можна переглядати і редагувати, після чого слід знову натиснути Знайти далі для переходу до наступного знайденого фрагмента.

Якщо діалогове вікно було закрите, можна натиснути сполучення клавіш (Ctrl+Shift+F) для переходу до наступного фрагмента тексту без повторного виклику діалогового вікна.

Як альтернативу для переходу до наступного фрагмента тексту або до будь-якого іншого об'єкту документа можна використовувати значки в нижній правій частині документа.

При натисканні Знайти все у модулі Writer вибирається весь текст, що відповідає запису. Тепер можна, наприклад, вибрати увесь знайдений текст жирним шрифтом або застосувати стиль символів зразу до всього тексту.

Щоб замінити текст

Піктограма Примітка

На відміну від пошуку тексту, заміна тексту не може бути обмежена тільки поточним виділенням.


 1. Для відкриття діалогового вікна "Знайти та замінити" виберіть "Зміни - Знайти та замінити".

 2. У текстовому полі Знайти введіть текст для пошуку.

 3. У текстове поле Замінити на введіть текст для заміни знайденого тексту.

 4. Натисніть Замінити або Замінити все.

Коли ви натискаєте Замінити, Writer виконує пошук тексту, вказаного у полі Знайти, у всьому документі, починаючи з поточної позиції курсора. Якщо текст знайдено, Writer виділяє цей фрагмент і чекає дій користувача. Для заміни вибраного фрагмента текстом, що знаходиться у текстовому полі Замінити, натисніть Замінити. Для переходу до наступного знайденого фрагмента без змін у поточному вибраному фрагменті натисніть Наступне.

При натисканні Замінити все Writer замінює усі входження шуканого запису.

Пошук стилів

Потрібно виконати пошук всіх фрагментів тексту документа, для яких призначений певний стиль абзацу, наприклад, стиль "Заголовок 2".

 1. Для відкриття діалогового вікна "Знайти та замінити" виберіть "Зміни - Знайти та замінити".

 2. Натисніть Інші параметри для додаткових налаштувань.

 3. Встановіть прапорець Стилі абзацу.
  Текстове поле Знайти перетвориться на випадаючий список, в якому ви зможете вибрати будь-який зі стилів абзацу, які застосовуються у поточному документі.

 4. Виберіть стиль для виконання пошуку, після чого натисніть Знайти далі або Знайти все.

Пошук форматів

Потрібно виконати пошук всіх фрагментів документа, для яких призначено певне символьне форматування.

Піктограма Примітка

При пошуку форматування виконується пошук тільки безпосередніх атрибутів символів; атрибути, що використовуються у складі стилю, не застосовуються.


 1. Для відкриття діалогового вікна "Знайти та замінити" виберіть "Зміни - Знайти та замінити".

 2. Натисніть Додаткові параметри для розкриття діалогового вікна.

 3. Натисніть кнопку Формат.

 1. Натисніть Знайти далі або Знайти усе.

Додаткові параметри

За допомогою функції "Пошук подібних" можна знайти текст, майже ідентичний введеному рядку. Можна задати число символів, які можуть відрізнятися.

Виберіть опцію Пошук подібних і при необхідності натисніть кнопку ... для зміни налаштувань. (Для англійських текстів рекомендується задати для всіх трьох чисел значення 1.)

Піктограма Підказка

При вмиканні підтримки східноазійських мов шляхом вибору - Параметри мови - Мови у діалоговому вікні "Знайти і замінити" з'являться параметри для пошуку азійського тексту.


Навігатор

Функція "Навігатор" є основним інструментом для знаходження і вибору об'єктів. Навігатор також використовується для переходу між розділами і їх впорядкування, оскільки показує загальний огляд структури документа.

Для відкриття вікна "Навігатор" виберіть команду Зміни - Навігатор.

Функція "Навігатор" використовується для вставки об'єктів і посилань усередині того ж документа або з інших відкритих документів. Для отримання додаткової інформації див. більше інформації по Навігатору.

Натисніть на значку з синім колом у нижній правій частині документа для відкриття невеликого вікна Навігація.

Вікно "Навігація" використовується для швидкого переходу до наступного об'єкту або пошуку тексту в документі.

Будь ласка, підтримайте нас!