Нумерація розділів

Ви можете змінити ієрархію заголовків або призначити рівень в ієрархії визначеному користувачем стилі абзацу. Можна також додавати нумерацію розділів або підрозділів до стилів абзацу для заголовків. Типово стиль абзацу "Заголовок 1" - верхній в ієрархії розділів.

Додавання автонумерації до стилю заголовка

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. In the Paragraph style box, select the heading style that you want to add chapter numbers to.

  3. In the Number box, select the numbering scheme that you want to use, and then click OK.

Щоб вилучити автоматичну нумерацію розділу з абзацу заголовка:

  1. Клацніть на початку тексту в абзаці заголовка, після номера.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

note

Press Shift+Backspace with the cursor at the beginning of the heading to return the number.


Застосування призначеного для користувача стилю абзацу як заголовка

  1. Виберіть команду Засоби – Нумерація розділів і перейдіть на вкладку Нумерація.

  2. У списку Рівень виберіть рівень заголовка, який слід призначити користувацькому стилю абзацу.

  3. Виберіть призначений для користувача стиль у полі Стиль абзацу.

  4. Натисніть Гаразд.

Будь ласка, підтримайте нас!