Додавання номерів розділів до заголовків

Можна включати в назви номери розділів.

Переконаєтеся, що текст у вашому документі організований по розділах і заголовки розділів і, якщо ви хочете, заголовки підрозділів, використовують один з вбудованих стилів абзацу для заголовків. Ви повинні також призначити варіант нумерації для стилів абзацу заголовків.

  1. Виберіть елемент, до якого потрібно додати назву.

  2. Виберіть Вставити - Назва.

  3. Виберіть тип підпису в полі Категорія і стиль нумерації у полі Нумерація.
    У цьому ж діалоговому вікні можна також увести текст підпису. За необхідності можна ввести текст у поле Підпис.

  4. Натисніть Параметри.

  5. У полі Рівень вкажіть кількість рівнів заголовків для номера розділу.

  6. Введіть символ-розділювач для номера(ів) розділів та номера підписів у поле Розділювач і натисніть кнопку Гаразд.

  7. У діалоговому вікні Назва натисніть кнопку Гаразд.

Піктограма Підказка

LibreOffice може автоматично додавати підпис при вставлянні об'єкта, малюнка або таблиці. Виберіть команду - LibreOffice Writer - Автозаголовок.


Будь ласка, підтримайте нас!