Додавання винятків у список автозаміни

Можна відмінити автозаміну певних абревіатур або слів, що складаються з чергування великих і малих літер.

  1. Виберіть команду Засоби - Автозаміна - Параметри автозаміни, а потім перейдіть на вкладку Винятки.

  2. Виконайте одну з таких дій:

    Введіть скорочення з крапкою в кінці в полі Скорочення, після яких не слідують великі літери і натисніть кнопку Встановити

    Введіть слово в поле Слова, що починаються ДВома ВЕликими літерами і натисніть кнопку Додати.

Піктограма Підказка

To quickly undo an AutoCorrect replacement, press +Z. This also adds the word or abbreviation that you typed to the AutoCorrect exceptions list.


Будь ласка, підтримайте нас!