Додавання винятків у список автозаміни

Можна відмінити автозаміну певних абревіатур або слів, що складаються з чергування великих і малих літер.

  1. Виберіть команду Засоби - Автозаміна - Параметри автозаміни, а потім перейдіть на вкладку Винятки.

  2. Виконайте одну з таких дій:

    Введіть скорочення з крапкою в кінці в полі Скорочення, після яких не слідують великі літери і натисніть кнопку Встановити

    Введіть слово в поле Слова, що починаються ДВома ВЕликими літерами і натисніть кнопку Додати.

Піктограма Підказка

Для швидкого скасування внесеної автозаміною зміни натисніть клавіші +Z. При цьому дане слово або абревіатура також додається в список винятків автозаміни.


Автоматична перевірка орфографії

Будь ласка, підтримайте нас!