Сполучення клавіш для LibreOffice Writer

Ви можете використовувати сполучення клавіш, щоб швидко виконувати звичайні завдання в LibreOffice. У цьому розділі наведено список типових сполучень клавіш для LibreOffice Writer.

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Можна також використовувати загальні сполучення клавіш в LibreOffice.

Функціональні клавіші для LibreOffice Writer

Сполучення клавіш

Ефект

F2

Панель формул

+F2

Вставити поля

F3

Завершення автотексту

+3

Редагування автотексту

Shift+F4

Виберіть наступну рамку

Ctrl+Shift+F4

Відкрити вид джерела даних

F5

Увімкнення/вимкнення навігатора

Shift+F5

Переміщує курсор на попередню позицію, яка була на момент останнього збереження до закриття документа.

+Shift+F5

Включення Навігатора, перехід до номера сторінки

F7

Правопис

+F7

Тезаурус

F8

Режим продовження

+F8

Увімкнення/вимкнення затінення полів

Shift+F8

Додатковий режим виділення

Ctrl+Shift+F8

Режим вибору блока

F9

Оновлення полів

+F9

Відображення полів

Shift+F9

Обчислити таблицю

+Shift+F9

Оновлення полів введення і списків введення

+F10

Увімкнення/вимкнення недрукованих символів

Вмикання/вимикання вікна Стилі

Shift+F11

Створити стиль

+F11

Фокус переноситься на поле Застосувати стиль

+Shift+F11

Оновлення стилю

F12

Перемкнути впорядкований список

+F12

Вставка або редагування таблиці

Shift+F12

Перемкнути на Невпорядкований список

+Shift+F12

Вимкнути впорядкування / перемішування списку


Сполучення клавіш для LibreOffice Writer

Сполучення клавіш

Ефект

+A

Вибрати все

+J

За шириною

+D

Подвійне підкреслення

+E

Вирівняти по центру

+A

Знайти і замінити

+Shift+P

Верхній індекс

+L

Вирівнювання вліво

+A

Вирівняти управо

+Shift+B

Нижній індекс

+A

Повернути останню дію

+0 (zero)

Застосувати стиль абзацу "Основний текст"

+1

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 1"

+2

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 2"

+3

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 3"

+4

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 4"

+5

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 5"

+Дефіс(-)

Обчислює відібраний текст і копіює результат в буфер обміну.

+Дефіс(-)

М'які дефіси; перенесення, задані вами.

+Shift+знак мінус (-)

Нерозривний дефіс (не використовується для розставляння перенесень)

+знак множення * (тільки на цифровій клавіатурі)

Виконання поля макросу

+Shift+Tab

Нерозривні пропуски. Нерозривні пропуски не застосовуються для розставляння перенесень і не розтягуються при вирівнюванні тексту за шириною.

Shift+Enter

Розрив рядка без початку нового абзацу

+End

Ручний розрив стоірнки

+Shift+Enter

Розрив колонки в текстах з декількома колонками

+Enter

Вставлення нового абзацу без номера усередині списку. Не працює, коли курсор знаходиться в кінці списку.

+Enter

Вставте новий абзац безпосередньо перед або після розділу чи таблиці.

Для розділів курсор має бути встановлений на перший або останній символ. Для таблиць курсор має бути встановлений на перший символ першої комірки або на останній символ останньої комірки.

Стрілка вліво

Переміщення курсора вліво

Shift+Стрілка вліво

Переміщення курсора з виділенням вліво

+Клавіші зі стрілками

Перехід до початку слова

+Shift+Клавіші зі стрілками

Виділення вліво по словах

Стрілка вправо

Переміщення курсора управо

Shift+Стрілка вправо

Переміщення курсора з виділенням управо

+Клавіші зі стрілками

Перехід до початку наступного слова

+Shift+Клавіші зі стрілками

Виділення управо по словах

Стрілка вверх

Переміщення курсора на один рядок вгору

Shift+Стрілка вверх

Виділення рядків у висхідному напрямі

Ctrl+Стрілка вверх

Переміщує курсор на початок абзацу. Наступне натискання клавіші переміщує курсор на початок попереднього абзацу.

+Shift+стрілка вгору

Вибрати до початку абзацу. Наступне натискання клавіші активує вибір до початку попереднього абзацу

Стрілка вниз

Переміщення курсору вниз на однин рядок

Shift+Стрілка вниз

Виділення рядків у низхідному напрямі

+Клавіші зі стрілками

Перемістіть курсор на початок наступного абзацу.

+Shift+стрілка вниз

Виділення до кінця абзацу. При наступному натисканні клавіші виділяється текст до кінця наступного абзацу

+A

Перехід на початок рядка

Перехід з виділенням на початок рядка

+A

Перехід до кінця рядка

Перехід і виділення до кінця рядка

Перехід до початку документа

Перехід і виділення тексту на початок документа

Перехід до кінця документа

Перехід і виділення тексту до кінця документа

+PageUp

Перемикання курсора між текстом і верхнім колонтитулом

+PageDown

Перемикання курсора між текстом і нижнім колонтитулом

Insert

Увімкнення/вимкнення режиму вставки

PageUp

Прокрутка на сторінку вгору

Shift+PageUp

Прокрутка документа на сторінку вгору з виділенням

PageDown

Прокрутка документа на екран вниз

Shift+PageDown

Прокрутка документа на екран вниз з виділенням

Видалити текст до кінця слова

+Shift+Backspace

Видалити текст до початку слова

У списку: видалення порожнього абзацу перед поточним абзацом

Видаліть текст до кінця речення

+Shift+Backspace

Видалити текст до початку речення

+Tab

Наступний варіант автозавершення слів

+Shift+Tab

Використання попереднього варіанту автозавершення слів

+Shift+P

Вставка неформатованого тексту з буфера обміну.

+ подвійне клацання або +SHIFT+F10

Використовуйте цю комбінацію, щоб швидко прикріпити або відкріпити Навігатор, вікно Стилі або інші вікна


Комбінації клавіш для абзаців, списків, рівнів структури та рівнів списку

Сполучення клавіш

Ефект

+0 (zero)

Переміщення активного абзацу або виділених абзаців на один абзац вгору.

+Enter

Переміщення активного абзацу або виділених абзаців на один абзац вниз.

Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Shift+Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


Сполучення клавіш для таблиць в LibreOffice Writer

Сполучення клавіш

Ефект

+A

Якщо активна комірка порожня: вибирає цілу таблицю. Інакше: вибирає вміст активної комірки. При повторному натисненні виділяється вся таблиця.

+Home

Якщо активна комірка порожня: здійснюється перехід на початок таблиці. Інакше: при першому натисненні здійснюється перехід на початок активної комірки, при другому - на початок поточної таблиці, при третьому - на початок документа.

+End

Якщо активна комірка порожня: здійснюється перехід до кінця таблиці. Інакше: при першому натисненні здійснюється перехід в кінець активної комірки, при другому - в кінець поточної таблиці, при третьому - в кінець документа.

+Tab

Вставка позиції табуляції (тільки в таблицях). Залежно від використовуваного диспетчера вікон замість цього можна застосовувати клавіші +TAB.

+Клавіші зі стрілками

Збільшення/зменшення розміру стовпчика/рядка з правого/нижнього краю комірки

+Shift+Клавіші зі стрілками

Збільшення/зменшення розміру стовпчика/рядка на лівому/вищому краю комірки

+Клавіші зі стрілками

Аналогічно , але змінюється тільки активна комірка

+Shift+Клавіші зі стрілками

Аналогічно , але змінюється тільки активна комірка

+Shift+T

Видалення захисту комірок у всіх виділених таблицях. Якщо не виділена жодна таблиця, захист комірок знімається у всіх таблицях документа.

Shift++Del

Якщо виділено не всю комірку, то видаляється текст від курсора до кінця поточного речення. Якщо курсор встановлений на кінці комірки, і виділено не всю комірку, видаляється вміст наступної комріки.

Якщо ні одної цілої клітинки не виділено, а курсор знаходиться в кінці таблиці, абзац після таблиці буде видалено, якщо він не є останнім пунктом у документі.

При виборі однієї або декількох комірок видаляються цілі рядки, що містять ці комріки. При повному або частковому виборі всіх рядків віддаляється вся таблиця.


Сполучення клавіш для переміщення і зміни розмірів рамок, графічних та інших об'єктів

Сполучення клавіш

Ефект

Esc

Курсор знаходиться всередині рамки, і текст не виділений: Escape виділяє рамку.

Рамка виділена: Escape видалить курсор із рамки.

F2 або Enter, або будь-яка клавіша, що викликає появу символу на екрані

Якщо рамка виділена: поміщає курсор в кінець тексту у рамці. Якщо Ви натиснете будь-яку клавішу, яка створює символ на екрані, і документ перебуває в режимі редагування, то цей символ додається до тексту.

+Клавіші зі стрілками

Переміщення об'єкта.

+Клавіші зі стрілками

Зміна розміру шляхом переміщення правого нижнього кута.

+Shift+Клавіші зі стрілками

Зміна розміру шляхом переміщення лівого верхнього кута.

+Tab

Виділення прив'язки об'єкту (у режимі зміни геометрії).


Будь ласка, підтримайте нас!