Формула

Відкриває підменю, за допомогою якого в комірку таблиці можна вставити формулу. Помістіть курсор в комірку таблиці або в те місце документа, де повинен виводитися результат. Клацніть значок Формула і виберіть у підменю потрібну формулу.

Формула з'явиться в рядку введення. Щоб задати діапазон комірок у таблиці, виберіть потрібні комірки мишею. Посилання на відповідні комірки також з'являться в рядку введення. Введіть додаткові параметри, якщо це необхідно, і клацніть Застосувати, щоб підтвердити введення. Якщо відомий відповідний синтаксис, можна ввести формулу вручну. Це необхідно, наприклад, в діалогових вікнах Вставити поля і Редагування полів.

Щоб скористатися цією командою…

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

Формула


Огляд параметрів формули

Основні функції обчислення

Операція

Назва

Приклад

Додавання

+

Обчислює суму.

Приклад: <A1> + 8

Віднімання

-

Calculates the difference.

Приклад: 10 - <B5>

Множення

MUL або *

Обчислює добуток.

Example: 7 MUL 9 displays 63

Ділення

DIV або /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Основні функції в підменю

Функція

Назва

Приклад

Сума

SUM

Обчислює суму вибраних комірок.

Приклад: SUM <A2:C2> показує суму значень у комірках з A2 до C2

Округлити

ROUND

Округлює число до заданої кількості десяткових знаків.

Приклад: Вираз 15.678 ROUND 2 виводить значення 15.68

Відсотки

PHD

Calculates a percentage.

Приклад. Вираз "10 + 15 PHD" виводить значення 10,15

Квадратний корінь

SQRT

Обчислює квадратний корінь.

Example: SQRT 25 displays 5

Степінь

POW

Обчислює степінь числа.

Example: 2 POW 8 displays 256


Оператори

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Приклад

Роздільник елементів списку

|

Розділяє елементи списку.

Приклад використання списку:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Дорівнює

EQ або ==

Перевіряє рівність двох значень. Якщо вони не рівні, результат дорівнює нулю, а якщо рівні, виводиться значення 1 (TRUE).

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Не дорівнює

NEQ або !=

Перевіряє нерівність вибраних значень.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

Менше або дорівнює

LEQ

Перевіряє, чи значення менше або дорівнює заданому значенню.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Більше або дорівнює

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Менше

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Більше

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Логічне АБО

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Приклад. Вираз "0 OR 0" виводить значення 0 (FALSE), будь-яке інше - 1 (TRUE)

Логічний X АБО

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Приклад. Вираз "1 XOR 0" виводить значення 1 (TRUE)

Логічне І

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Приклад. Вираз "1 AND 2" виводить значення 1 (TRUE)

Логічне НІ

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Приклад. Вираз "NOT 1" (1 = TRUE) виводить значення 0 (FALSE)


Статистичні функції

Можна вибрати одну з таких статистичних функцій:

Функція

Назва

Приклад

Середнє значення

MEAN

Обчислює середнє арифметичне значень ділянки або списку.

Приклад. Вираз "MEAN 10|30|20" виводить значення 20

Мінімальне значення

MIN

Обчислює найменше значення ділянки або списку.

Приклад: Вираз MIN 10|30|20 виводить значення 10

Максимальне значення

MAX

Обчислює найбільше значення ділянки або списку.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Функції

You can choose from the following functions:

Function

Name

Приклад

Синус

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

Косинус

COS

Обчислює косинус за радіанами.

Example: COS 1 displays 0.54

Тангенс

TAN

Calculates the tangent in radians.

Приклад: TAN <A1>

Арксинус

ASIN

Обчислює арксинус в радіанах.

Приклад: ASIN 1

Арккосинус

ACOS

Обчислює арккосинус в радіанах.

Приклад: ACOS 1

Арктангенс

ATAN

Обчислює арктангенс в радіанах.

Наприклад: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Змінні для властивостей документа

Наступні властивості документа можна також знайти на вкладці Файл - Властивості - Статистика.

Name

Description

CHAR

Число символів у документі

WORD

Число слів у документі

PARA

Кількість абзаців у документі

GRAPH

Кількість графічних об'єктів в документі

TABLES

Кількість таблиць у документі

OLE

Кількість OLE-об'єктів у документі

PAGE

Повне число сторінок у документі


Константи

Description

Name

Value

Число ПІ

PI

3.1415...

Константа Ейлера

E

2.71828...

True

TRUE

не рівний 0

False

FALSE

0


Будь ласка, підтримайте нас!