Формула

Відкриває підменю, за допомогою якого в комірку таблиці можна вставити формулу. Помістіть курсор в комірку таблиці або в те місце документа, де повинен виводитися результат. Клацніть значок Формула і виберіть у підменю потрібну формулу.

Формула з'явиться в рядку введення. Щоб задати діапазон комірок у таблиці, виберіть потрібні комірки мишею. Посилання на відповідні комірки також з'являться в рядку введення. Введіть додаткові параметри, якщо це необхідно, і клацніть Застосувати, щоб підтвердити введення. Якщо відомий відповідний синтаксис, можна ввести формулу вручну. Це необхідно, наприклад, в діалогових вікнах Вставити поля і Редагування полів.

Щоб скористатися цією командою…

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

Формула


Огляд параметрів формули

Основні функції обчислення

Операція

Назва

Приклад

Додавання

+

Обчислює суму.

Приклад: <A1> + 8

Віднімання

-

Обчислює різницю

Приклад: 10 - <B5>

Множення

MUL або *

Обчислює добуток.

Приклад: 7 MUL 9

Ділення

DIV або /

Обчислює частку

Приклад: 100 DIV 15


Основні функції в підменю

Функція

Назва

Приклад

Сума

SUM

Обчислює суму вибраних комірок.

Приклад: SUM <A2:C2> показує суму значень у комірках з A2 до C2

Округлити

ROUND

Округлює число до заданої кількості десяткових знаків.

Приклад: Вираз 15.678 ROUND 2 виводить значення 15.68

Відсотки

PHD

Обчислює відсотки.

Приклад. Вираз "10 + 15 PHD" виводить значення 10,15

Квадратний корінь

SQRT

Обчислює квадратний корінь.

Приклад. Вираз "SQRT 25" виводить значення 5,00

Степінь

POW

Обчислює степінь числа.

Приклад. Вираз "2 POW 8" виводить значення 256,00


Оператори

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Приклад

Роздільник елементів списку

|

Розділяє елементи списку.

Приклад використання списку:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Дорівнює

EQ або ==

Перевіряє рівність двох значень. Якщо вони не рівні, результат дорівнює нулю, а якщо рівні, виводиться значення 1 (TRUE).

Приклад. Вираз "<A1> EQ 2" виводить значення 1, якщо вміст комірки A1 дорівнює 2.

Не дорівнює

NEQ або !=

Перевіряє нерівність вибраних значень.

Приклад. Вираз "<A1> NEQ 2" виводить значення 0 (FALSE), якщо вміст комріки A1 дорівнює 2.

Менше або дорівнює

LEQ

Перевіряє, чи значення менше або дорівнює заданому значенню.

Приклад. Вираз "<A1> LEQ 2" виводить значення 1 (TRUE), якщо вміст комірки A1 менше або дорівнює 2.

Більше або дорівнює

GEQ

Перевіряє, чи значення більше або дорівнює заданому значенню

Приклад. Виразя "<A1> GEQ 2" виводить значення 1 (TRUE), якщо вміст комірки A1 більше або дорівнює 2.

Менше

L

Перевіряє, чи значення менше від заданого значення

Приклад: Вираз "<A1> L 2" виводить значення 1 (TRUE), якщо вміст комірки A1 менше 2.

Більше

G

Перевіряє, чи значення більше від заданого значення

Приклад. Вираз "<A1> G 2" виводить значення 1 (TRUE), якщо вміст комірки A1 більше 2.

Логічне АБО

OR

Застосовує до значень логічну операцію АБО

Приклад. Вираз "0 OR 0" виводить значення 0 (FALSE), будь-яке інше - 1 (TRUE)

Логічний X АБО

XOR

Застосовує до значень логічну операцію виключне АБО

Приклад. Вираз "1 XOR 0" виводить значення 1 (TRUE)

Логічне І

AND

Застосовує до значень логічну операцію І

Приклад. Вираз "1 AND 2" виводить значення 1 (TRUE)

Логічне НІ

NOT

Застосовує до значень логічну операцію НЕ

Приклад. Вираз "NOT 1" (1 = TRUE) виводить значення 0 (FALSE)


Статистичні функції

Можна вибрати одну з таких статистичних функцій:

Функція

Назва

Приклад

Середнє значення

MEAN

Обчислює середнє арифметичне значень ділянки або списку.

Приклад. Вираз "MEAN 10|30|20" виводить значення 20

Мінімальне значення

MIN

Обчислює найменше значення ділянки або списку.

Приклад: Вираз MIN 10|30|20 виводить значення 10

Максимальне значення

MAX

Обчислює найбільше значення ділянки або списку.

Приклад. Вираз "MAX 10|30|20" виводить значення 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Приклад

Синус

SIN

Обчислює синус за радіанами.

Приклад: SIN (PI/2)

Косинус

COS

Обчислює косинус за радіанами.

Приклад: COS 1

Тангенс

TAN

Calculates the tangent in radians.

Приклад: TAN <A1>

Арксинус

ASIN

Обчислює арксинус в радіанах.

Приклад: ASIN 1

Арккосинус

ACOS

Обчислює арккосинус в радіанах.

Приклад: ACOS 1

Арктангенс

ATAN

Обчислює арктангенс в радіанах.

Наприклад: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Змінні для властивостей документа

Наступні властивості документа можна також знайти на вкладці Файл - Властивості - Статистика.

Name

Description

CHAR

Число символів у документі

WORD

Число слів у документі

PARA

Кількість абзаців у документі

GRAPH

Кількість графічних об'єктів в документі

TABLES

Кількість таблиць у документі

OLE

Кількість OLE-об'єктів у документі

PAGE

Повне число сторінок у документі


Константи

Description

Name

Value

Число ПІ

PI

3.1415...

Константа Ейлера

E

2.71828...

True

TRUE

не рівний 0

False

FALSE

0


Будь ласка, підтримайте нас!