Режим виділення

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Edit - Selection Mode

From the status bar:

Click the Selection area.


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

У режимі виділення блока вибирається прямокутний блок тексту.

Будь ласка, підтримайте нас!