Нова адресна книга

Введіть нові адреси або змініть адреси для документів розсилання. При натисканні кнопки Гаразд в діалоговому вікні слід зазначити місце для збереження адресної книги.

Дані адреси

Введіть або змініть вміст поля для кожного отримувача розсилання.

Показати номер запису

Переміщуйтесь по списку записів за допомогою кнопок або введіть номер запису для її показу.

Створити

Додає новий порожній запис до адресної книги.

Видалити

Видаляє вибраний запис.

Знайти

Відкриває діалогове вікно Знайти запис. Змінюючи записи, можна тримати це вікно відкритим.

Налаштувати

Відкриває діалогове вікно Налаштувати список адрес, де можна змінити порядок, перейменувати, додати або вилучити поля.

Будь ласка, підтримайте нас!