Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Edit - Reference.


Footnote or Endnote

Редагування прив'язки вибраної виноски або кінцевої виноски. Клацніть перед виноскою або кінцевою виноскою, потім виберіть цю команду.

Index Entry

Змінює вибраний елемент покажчика. Клацніть перед елементом покажчика або у ньому, а потім виберіть цю команду.

Bibliography Entry

Змінює бібліографічне посилання.

Будь ласка, підтримайте нас!