Line Numbering

Adds or removes and formats line numbers in the current document.

note

Номери рядків недоступні у форматі HTML.


Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Нумерація рядків (не для формату HTML)


To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box. You can also exclude a paragraph style from line numbering.

Увімкнути нумерацію

Додає у поточний документ номери рядків.

Вигляд

Задайте властивості нумерації рядків.

Стиль символу

Виберіть стиль, який слід використати для номерів рядків.

Формат

Select the numbering scheme that you want to use.

Позиція

Виберіть, де будуть ставитися номери рядків.

Інтервал

Введіть інтервал між номерами рядків та текстом.

Інтервал

Введіть крок нумерації рядків.

Розділювач

Можна ввести символ для розділення номерів рядків, якщо крок нумерації рядків більший від одиниці.

Текст

Введіть текст, який буде використовуватися як розділювач.

Кожні

Введіть число рядків, які будуть знаходитися між розділювачами.

note

Розділювачі виводяться тільки в ненумерованих рядках.


Кількість

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Порожні рядки

Включає порожні абзаци в кількість рядків.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

Перезапуск з кожної нової сторінки

Починає заново нумерацію рядків вгорі кожної сторінки в документі.

Будь ласка, підтримайте нас!