Нумерація рядків

Додає, видаляє і форматує номери рядків в поточному документі. Щоб виключити абзац з нумерації рядків, клацніть його, виберіть пункти меню Формат - Абзац, клацніть вкладку Структура та нумерація і зніміть прапорець Включити цей абзац у нумерацію рядків. Можна також виключити стиль абзацу з нумерації рядків.

Піктограма Примітка

Номери рядків недоступні у форматі HTML.


Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Нумерація рядків (не для формату HTML)


Увімкнути нумерацію

Додає у поточний документ номери рядків.

Вигляд

Задайте властивості нумерації рядків.

Стиль символу

Виберіть стиль, який слід використати для номерів рядків.

Формат

Виберіть стиль нумерації, який ви бажаєте використати.

Позиція

Виберіть, де будуть ставитися номери рядків.

Інтервал

Введіть інтервал між номерами рядків та текстом.

Інтервал

Введіть крок нумерації рядків.

Розділювач

Можна ввести символ для розділення номерів рядків, якщо крок нумерації рядків більший від одиниці.

Текст

Введіть текст, який буде використовуватися як розділювач.

Кожні

Введіть число рядків, які будуть знаходитися між розділювачами.

Піктограма Примітка

Розділювачі виводяться тільки в ненумерованих рядках.


Кількість

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Порожні рядки

Включає порожні абзаци в кількість рядків.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

Перезапуск з кожної нової сторінки

Починає заново нумерацію рядків вгорі кожної сторінки в документі.

Додавання номерів рядка

Будь ласка, підтримайте нас!