Сортувати

Сортує вибрані абзаци або рядки таблиці за алфавітом або за величиною. Можна визначити до трьох ключів сортування, зокрема поєднуючи алфавітно-цифрові і цифрові ключі.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Сортувати


Критерії впорядкування

Ключі 1 - 3

Визначає додатковий критерій сортування. Ключі сортування можна комбінувати.

Стовпчик 1 - 3

Введіть номер стовпчика таблиці, який буде основним при сортуванні.

Тип ключа 1 - 3

Виберіть необхідні параметри сортування.

Порядок

За зростанням

Упорядкувати за зростанням (наприклад, 1, 2, 3 або а, б, в).

За спаданням

Упорядкувати за спаданням (наприклад, 9, 8, 7 або я, ю, ь).

Напрямок

Стовпці

Упорядковує стовпці таблиці відповідно до поточних параметрів сортування.

Рядки

Упорядковує рядки у таблиці або вибрані абзаци відповідно до поточних параметрів сортування.

Розділювач

Абзаци відокремлюються спеціальними недрукованих мітками. При сортуванні абзаців можна також вказати деякий символ або знак табуляції як роздільник.

Табуляція

Виберіть цей параметр, якщо вибрані абзаци відповідають списку, розділеному табуляторами.

Символ

Введіть символ, який слід використовувати як розділювач у вибраній ділянці. За допомогою цього розділювача LibreOffice зможе визначати положення ключа сортування у вибраному абзаці.

Вибрати

Відкриває діалогове вікно Вибір символу, де можна вибрати символ, який слід використати як розділювач.

Мова

Виберіть мову, що визначає правила упорядкування. Деякі мови упорядковують спеціальні символи не так, як інші мови.

Враховувати регістр

Розрізняти між великими і малими буквами при упорядкуванні таблиці. Для східноазійських мов діють спеціальні правила.

Піктограма Примітка

Для азійських мов виберіть параметр Враховувати регістр для застосування багаторівневого порівняння. При багаторівневому порівнянні основні форми записів спочатку порівнюються з відмінками форм, а діакритичні знаки нехтуються. Якщо форми збігаються, порівнюються їхні діакритичні знаки. Якщо форми знову збігаються, порівнюються їхні регістри, ширина символів і відмінності у формах написання кани для японської мови.


Будь ласка, підтримайте нас!