Endnote Settings

Задає форматування для кінцевих виносок. Доступні такі параметри, як тип нумерації і стилі.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Засоби - Виноски - Кінцеві виноски


Автонумерація

Нумерація

Select the numbering scheme that you want to use.

Вибір

Опис

1, 2, 3

Арабські цифри

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Римські цифри (великі)

i, ii, iii

Римські цифри (малі)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Почати з

Введіть номер для першої кінцевої виноски в документі. Ця функція корисна, якщо потрібно, щоб нумерація кінцевих виносок охоплювала більше, ніж один документ.

До

Введіть текст, який потрібно виводити перед номером кінцевої виноски у тексті примітки. Наприклад, введіть «До №», щоб виводилось «До №1».

Після

Введіть текст, який потрібно виводити після номера кінцевої виноски в тексті примітки. Наприклад, введіть «)», щоб виводилось «1)».

Стилі

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Абзац

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Сторінка

Виберіть стиль сторінки для кінцевих виносок.

Область тексту

Виберіть стиль знаків для символів прив'язки кінцевих виносок в області тексту документа.

Кінцева виноска

Виберіть стиль знака для номерів виносок в області кінцевих виносок.

Будь ласка, підтримайте нас!