Endnote Settings

Задає форматування для кінцевих виносок. Доступні такі параметри, як тип нумерації і стилі.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Засоби - Виноски - Кінцеві виноски


Автонумерація

Нумерація

Select the numbering style that you want to use.

Вибір

Опис

A, B, C

Великі букви

a, b, c

Малі букви

I, II, III

Римські цифри (великі)

i, ii, iii

Римські цифри (малі)

1, 2, 3

Арабські цифри

A,... AA,... AAA,...

Алфавітна нумерація великими буквами. Після перших 26 елементів нумерація продовжується з "АА".

a,... aa,... aaa,...

Алфавітна нумерація малими буквами. Після перших 26 елементів нумерація продовжується з "aa".


Почати з

Введіть номер для першої кінцевої виноски в документі. Ця функція корисна, якщо потрібно, щоб нумерація кінцевих виносок охоплювала більше, ніж один документ.

До

Введіть текст, який потрібно виводити перед номером кінцевої виноски у тексті примітки. Наприклад, введіть «До №», щоб виводилось «До №1».

Після

Введіть текст, який потрібно виводити після номера кінцевої виноски в тексті примітки. Наприклад, введіть «)», щоб виводилось «1)».

Стилі

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style.

Абзац

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Сторінка

Виберіть стиль сторінки для кінцевих виносок.

Стиль символу

Можна призначити стилі для тексту і прив'язок кінцевих виносок. Можна використовувати заздалегідь задані стилі кінцевих виносок або будь-які інші стилі

Область тексту

Виберіть стиль знаків для символів прив'язки кінцевих виносок в області тексту документа.

Кінцева виноска

Виберіть стиль знака для номерів виносок в області кінцевих виносок.

Будь ласка, підтримайте нас!