Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Засоби - Виноски / кінцеві виноски - Виноски


note

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Автонумерація

Нумерація

Select the numbering scheme that you want to use.

Вибір

Опис

1, 2, 3

Арабські цифри

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Римські цифри (великі)

i, ii, iii

Римські цифри (малі)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Відлік

Виберіть стиль нумерації для виносок.

Параметри

Значення

На сторінці

Заново починає нумерацію виносок з верху кожної сторінки. Цей параметр доступний, тільки якщо в області Положення вибрано значення В кінці сторінки.

У розділі

Заново починає нумерацію виносок на початку кожної глави.

У документі

Наскрізна нумерація виносок у документі.


До

Введіть текст, який потрібно показувати перед номером виноски в тексті примітки. Наприклад, введіть "До №", щоб вивести "До №1".

Після

Введіть текст, який потрібно показувати після номера виноски у тексті примітки. Наприклад, введіть ")", щоб вивести "1)".

tip

Цифри у виносках вирівнюються типово за лівим краєм області виносок. Для вирівнювання цифр виносок за правим краєм слід змінити стиль абзацу Виноска. Натисніть , щоб відкрити діалогове вікно Стилі і виберіть Виноска зі списку стилів абзаців. Відкрийте правою кнопкою контекстне меню і виберіть Змінити. Перейдіть на вкладку Відступи та інтервали та встановіть відступи до і після тексту на 0, включно з першим рядком. На вкладці Табуляція створіть табуляцію правого типу розміром 12пт і табуляцію лівого типу розміром 14пт. Потім у діалоговому вікні налаштувань Виноски/Кінцеві виноски введіть \t у поля Перед і Після.


Почати з

Введіть номер для першої виноски в документі. Цей параметр доступний, тільки якщо в полі Відлік вибрано параметр "У документі".

Позиція

В кінці сторінки

Виводить виноски внизу документа.

Наприкінці документа

Виводить в кінці документа виноски, як кінцеві виноски.

Стилі

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

Абзац

Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected.

Сторінка

Виберіть стиль сторінки для виносок.

Піктограма Примітка

Цей параметр доступний, тільки якщо в області Положення вибрано значення Наприкінці документа.


Область тексту

Виберіть стиль символів для позначок прив'язки виносок в області тексту документа.

Область виноски

Виберіть стиль символів для номерів виносок в області виносок.

Сповіщення про продовження виноски

Наприкінці виноски

Введіть текст, який потрібно виводити, якщо виноски продовжуються на наступній сторінці, наприклад, «Продовження на стор.». LibreOffice Writer автоматично вставить номер наступної сторінки.

Наступна сторінка

Введіть текст, який потрібно виводити на сторінці, де продовжуються виноски, наприклад, «Продовження; початок на стор. ». LibreOffice Writer автоматично вставить номер попередньої сторінки.

Будь ласка, підтримайте нас!