Нумерація

Задає числовий формат і ієрархію для нумерації глав у поточному документі.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Засоби - Нумерація розділів - Нумерація


Рівень

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Нумерація

Specify the formatting for the selected outline level.

Стилі абзаців

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Число

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Вибір

Опис

1, 2, 3, ...

Арабські цифри

A, B, C, ...

Великі букви

a, b, c, ...

Малі букви

I, II, III, ...

Римські цифри (великі)

i, ii, iii, ...

Римські цифри (малі)

A,... AA,... AAA,...

Алфавітна нумерація однаковими великими буквами, де кількість букв позначає рівень глави. Наприклад, "БББ" позначає другий номер на третьому рівні.

a,... aa,... aaa,...

Алфавітна нумерація однаковими великими буквами, де кількість букв позначає рівень глави. Наприклад, "вв" позначає третій номер на другому рівні.

Нічого

Без символів нумерації. На початку нумерованого рядка стоїть лише символ, визначений у полі Розділювач.


Стиль символу

Select the character style of the numbering character.

Показати підрівні

Виберіть число рівнів структури для включення в нумерацію глав. Наприклад, виберіть "3", щоб виводилось три рівні нумерації глав: 1.1.1

Розділювач Перед

Введіть текст, який потрібно виводити перед номером глави. Наприклад, введіть «Глава», щоб виводилося «Глава 1».

Розділювач Після

Введіть текст, який потрібно виводити після номера глави. Наприклад, введіть крапку (.), щоб виводилося "1.".

Почати з

Введіть номер, з якого потрібно розпочати нумерацію глав заново.

Будь ласка, підтримайте нас!