Нумерація розділів

Задає числовий формат і ієрархію для нумерації глав у поточному документі.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Нумерація розділів


Нумерація розділів пов'язана зі стилями абзаців. Типово відповідним рівням нумерації розділів і структури (1-10) призначено стилі абзаців «Заголовок» (1-10). При бажанні можна призначити рівням структури інші стилі абзацу.

Піктограма Підказка

Якщо вам необхідно пронумерувати заголовки, виберіть меню Засоби - Нумерація розділів для надання стилю абзацу нумерації. Не використовуйте піктограму нумерації на панелі інструментів форматування.


Піктограма Примітка

Щоб нумерація розділів і структури позначалась на екрані кольором, виберіть команду Перегляд - Затінення полів.


Нумерація

Задає числовий формат і ієрархію для нумерації глав у поточному документі.

Положення

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Завантажити/зберегти

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Піктограма Примітка

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Документ 1 - 9

Виберіть попередньо заданий стиль нумерації, який бажаєте призначити вибраному рівню структури.

Зберегти як

Відкриває діалогове вікно, де можна зберегти поточні параметри для вибраного рівня розділу і структури. Потім ці параметри можна завантажити з іншого документа.

Зберегти як

Виберіть стиль нумерації у списку і введіть для нього назву. Номери відповідають рівням структури, яким призначено стилі.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Будь ласка, підтримайте нас!