Об'єднати таблицю

Об'єднує дві суміжні таблиці в одну. Таблиці мають бути розташовані безпосередньо одна після одної, і їх не має розділяти порожній абзац.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Table - Merge Table.


Якщо цю команду вибрати, коли курсор розміщений у середній з трьох суміжних таблиць, користувачу буде запропоновано вибрати, яку з двох таблиць об'єднати з середньою.

Будь ласка, підтримайте нас!