Load Styles

Імпортує стилі форматування з іншого документа або шаблона в поточний документ.

Щоб скористатися цією командою…

Оберіть Стилі - Завантажити стилі

У вікні Стилі. Натисніть значок Дії над стилями у верхньому правому кутку вікна Стилі та утримуйте покажчик миші над цим значком. Оберіть Завантажити стилі зі спадного меню.

Якими способами відкрити вікно Стилі :

  • Натисніть F11

  • Перейдіть у Перегляд - Стилі

  • Оберіть Стилі - Керування стилями


Категорії

Виводить список доступних категорій шаблонів. Виберіть категорію, щоб переглянути її вміст у списку Шаблони.

Шаблони

Виводить список доступних шаблонів для обраної категорії.

Текст

Завантажує стилі абзаців і символів з обраного документа в поточний документ.

Рамка

Завантажує стилі рамок з обраного документа в поточний документ.

Pages

Завантажує стилі сторінки з обраного документа в поточний документ.

Нумерація

Завантажує стилі нумерації з обраного документа в поточний документ.

Переписати

Замінює стилі поточного документа, мають ті ж імена, що й завантажувані стилі.

warning

Стилі з однаковими іменами переписуються автоматично.


From File

Виберіть файл, що містить стилі, які слід завантажити, а потім натисніть кнопку Відкрити.

Будь ласка, підтримайте нас!