Автозаміна

Автоматично форматує файл відповідно до параметрів, заданих у вікні Засоби - Автоматичне виправлення - Параметри автозаміни.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Автоматичне виправлення.


При вводі

Автоматично форматує документ під час набору. Щоб налаштувати параметри форматування, виберіть Засоби - Автозаміна - Параметри автозаміни, а потім клацніть на вкладці Параметри.

Застосувати

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Прийняття і правка змін

Автоматично форматує файл відповідно до параметрів, встановлених в меню Засоби - Автозаміна - Параметри автозаміни. У діалоговому вікні вам буде запропоновано прийняти або відхилити зміни.

Параметри автозаміни

Відкриває діалогове вікно «Автозаміна».

Щоб відкрити діалогове вікно Автоформат для таблиць, клацніть у комірці таблиці, а потім виберіть Таблиця - Стилі автоформату.

Будь ласка, підтримайте нас!