Умова

Тут визначте умови для умовних стилів.

Щоб скористатися цією командою…

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Умовні стилі - це стилі абзаців, які мають різні властивості в залежності від контексту. Після визначення неможливо змінювати умовні властивості умовного стилю.

LibreOffice застосовує властивості абзацу умовних стилів наступним чином (терміни, виділені напівжирним шрифтом, збігаються з назвами полів діалогового вікна). Якщо абзац з умовним стилем форматування знаходиться в полі Контекст, з яким пов'язаний використовуваний стиль , то застосовується стиль абзацу з цієї умови. Якщо немає стилю, пов'язаного з полем Контекст, то застосовуються атрибути, задані в умовному стилі. Наведений приклад ілюструє цю залежність:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Визначте новий «Стиль абзацу», вибравши у вікні Стилі команду Створити і вказавши всі потрібні для листа властивості абзацу в діалоговому вікні Стилі абзацу. Назвіть цей стиль «Діловий лист».

  3. Потім клацніть вкладку Умова і виберіть поле Умовний стиль, щоб визначити новий стиль абзацу як умовний.

  4. У полі Контекст виберіть запис «Верхній колонтитул», а в полі Стилі абзацу виберіть стиль для заголовка в діловому листі, наприклад, «Базовий» стиль абзацу «Верхній колонтитул». Можна також вибрати свій власний стиль.

  5. Для застосування даного стилю абзацу до контексту двічі клацніть обраний елемент у полі списку Стилі абзацу або натисніть кнопку Застосувати.

  6. Натисніть кнопку Гаразд, щоб закрити діалогове вікно «Стиль абзацу», а потім відформатуйте всі абзаци у діловому листі, включно з заголовком, у новому умовному стилі «Діловий лист». (При натисканні заголовка може знадобитися вивести Усі стилі або Стилі користувача у списку стилів, щоб вибрати новий стиль ділового листа.)

Текст верхнього колонтитулу тепер використовує атрибути, зазначені в стилі абзацу верхнього колонтитулу, тоді як інші частини документа використовують атрибути, задані в умовному стилі абзацу ділового листа.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Стиль абзаца, применённый к контексту, используется при экспорте в другие форматы (RTF, HTML тощо.).

Умовний стиль

Встановіть цей прапорець, щоб визначити новий стиль як умовний.

Зміст

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Тут наведено список всіх стилів абзацу, що застосовуються до контексту.

Paragraph Styles

Поле містить список всіх стилів абзацу, які можуть бути призначені контексту.

Групи стилів

Нижче наведено групи стилів, які можуть бути показані у вікні «Стилі».

Назва

Значення

Автоматично

Показує стилі, відповідні поточному контексту.

Всі стилі

Показує всі стилі активної категорії.

Використані стилі

Показує стилі вибраної категорії, використовувані у поточному документі.

Стилі користувача

Показує всі задані користувачем стилі вибраної категорії.

Стиль символу

Показує стилі форматування тексту.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Стилі списку

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Стилі покажчика

Показує стилі форматування покажчиків.

Special Styles

Показує стилі форматування верхніх і нижніх колонтитулів, виносок і кінцевих виносок, таблиць і назв.

Стилі HTML

Показує список стилів для документів HTML.

Додаткові стилі

Показує задані користувачем умовні стилі.

Ієрархічно

Показує стилі вибраної категорії в ієрархічному списку. Щоб переглянути стилі нижчого рівня, клацніть хрестик (+) поруч з назвою рівня.


Вилучити

Натисніть кнопку, щоб видалити поточний контекст, призначений вибраному стилю.

Призначити

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Будь ласка, підтримайте нас!