Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Table - Properties.

From the tabbed interface:

Choose Table - Table Properties.

From toolbars:

Table Properties Icon

Table Properties


Таблиця

Вкажіть розмір, положення, інтервали і параметри вирівнювання для обраної таблиці.

Text Flow

Задайте параметри положення на сторінці тексту, розміщеного до таблиці і після неї.

Стовпчики

Задає властивості ширини стовпчиків.

Облямівка

Задає параметри меж для вибраних об'єктів у Writer або в Calc.

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Будь ласка, підтримайте нас!