Макрос

Задає макрос, який буде запускатися при натисканні зображення, рамки або об'єкта OLE.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Вставка/Формат - Зображення - Властивості - Макрос.

Виберіть вкладку Формат - Рамка чи об'єкт - Властивості - Макрос.

Виберіть Засоби - Автотекст - Автотекст (кнопка) - Макрос.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Виберіть вкладку Формат - Символ - Гіперпосилання і натисніть кнопку - Події.


Подія

Виводить список подій, які можуть викликати спрацьовування макросу. Зазначаються тільки події, що стосуються вибраного об'єкту.

У наведеній нижче таблиці представлені типи об'єктів і подій, які здатні запускати макроси.

Подія

Причина події

OLE-об'єкт

Зображення

Рамка

Автотекст

Область мапи посилань

Гіперпосилання

Клацнути об'єкти

об'єкт - вибрано

Курсор над об'єктом

покажчик миші переміщається над об'єктом

Перехід по гіперпосиланню

клацнуто посилання, пов'язане з об'єктом

Курсор над об'єктом

покажчик миші переміщається над об'єктом

Зображення успішно завантажено

зображення успішно завантажено

Завантаження зображення перервано

завантаження зображення перервано користувачем (наприклад, при звантаженні з Інтернету)

Не вдалося завантажити зображення

зображення не завантажено успішно

Введення символів алфавіту

введено текст

Введення символів алфавіту

Введено недруковані символи, такі як знаки табуляції або розриву рядка

Зміна розміру рамки

змінений розмір рамки

Переміщення рамки

рамка - переміщена

Після вставки автотексту

перед тим, як вставлено автотекст

Після вставки автотексту

після того, як автотекст вставлено


Піктограма Примітка

Інформацію про події, пов'язані з елементами керування у формах, див. у розділах Властивості елемента керування, або Властивості форми.


Призначена дія

Вкажіть макрос, який повинен виконуватися при виникненні вибраної події.

Рамки дозволяють пов'язувати певні події з функцією, яка потім визначає, чи подія буде оброблятися LibreOffice Writer або функцією. Для отримання додаткових відомостей див. довідку про LibreOffice Basic.

Макрос з

Виводить список, що включає в себе програму LibreOffice і всі відкриті документи LibreOffice. Виберіть розташування, звідки ви бажаєте взяти макрос.

Наявні макроси

Виводить список доступних макросів. Виберіть макрос, який потрібно призначити вибраній події, потім натисніть кнопкуПризначити.

Призначити

Призначає вибраний макрос вибраній події.

Вилучити

Вилучає призначення макросу для вибраного елемента.

Будь ласка, підтримайте нас!