Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.


Розмір

Ширина

Введіть бажану ширину вибраного об’єкта.

Відносно

Розраховує ширину обраного об'єкта у відсотках від ширини області друку сторінки.

База відносної ширини

Визначає значення ширини 100%: або текстова область (без полів), або вся сторінка (включаючи поля).

Висота

Введіть бажану висоту вибраного об’єкта.

Відносно

Розраховує висоту вибраного об'єкта у відсотках від висоти області друку сторінки.

База відносної висоти

Визначає значення для висоти 100%: або текстова область (без полів), або вся сторінка (включаючи поля).

Зберігати пропорції

Зберігає співвідношення висоти і ширини при зміні одного з цих параметрів.

Оригінальний розмір

Відновлює початкові значення параметрів розміру вибраного об'єкта.

note

Для рамок цей параметр недоступний.


Автоматично

Автоматично підлаштовує ширину або висоту рамки до її змісту. При необхідності можна вказати мінімальну ширину або висоту рамки.

Піктограма Примітка

Параметр Автопідбір доступний тільки для обраної рамки.


Закріпити

Вкажіть параметри прив'язки для вибраного об'єкта або рамки. Параметри прив'язки недоступні при відкритті діалогового вікна з вікна "Стилі".

До абзацу

Прив'язка вибраного до поточної сторінки.

До абзацу

Прив'язка вибраного до поточного абзацу.

До символу

Прив'язка вибраного до символу.

Як символ

Прив'язує вибране як символ. Висота поточного рядка підбирається за висотою вибраного об'єкта.

Позиція

Задайте положення вибраного об'єкта на поточній сторінці.

По горизонталі

Select the horizontal alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is not available if anchor as character is selected.

поряд

Вкажіть, скільки місця слід залишати між лівим краєм вибраного об'єкта і вихідною точкою, заданою в полі До. Цей параметр доступний, тільки якщо в полі По горизонталі вибрано параметр «Зліва».

до

Select the region or reference line for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Дзеркальне положення на парних сторінках

Обертає поточні параметри горизонтального вирівнювання на парних сторінках.

tip

Також можна скористатися параметрами віддзеркалення Зображення щоб змінити положення об'єктів на парних і непарних сторінках.


По вертикалі

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


поряд

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


до

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Якщо об'єкт прив'язаний до рамки з фіксованою висотою, то з параметрів вирівнювання доступні тільки «До низу» і «До центру».


Утримувати в межах тексту

Утримує вибраний об'єкт у межах розмітки тексту, до якого він прив'язаний. Щоб мати можливість розмістити вибраний об'єкт у будь-якому місці документа, залиште цей параметр не вибраним.

Типово параметр Утримувати в межах тексту є вибраним при відкритті документа, який був створений за допомогою модуля Writer версії старішої, ніж OpenOffice.org 2.0. Однак при створенні або відкритті документа Microsoft Word (у форматі *.doc) цей параметр не є вибраним.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.

Зелений прямокутник позначає вибраний об'єкт, червоний прямокутник означає вихідну точку вирівнювання. При прив'язці об'єкта як символу вихідний прямокутник перетворюється на червону лінію.

Будь ласка, підтримайте нас!