Виноска

Задає параметри розмітки для виносок, включаючи розділову лінію між виноскою та основним текстом документа.

Щоб скористатися цією командою…

Оберіть в меню вкладку Формат - Стиль сторінки - Виноска.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Footnote tab.


Область виносок

Встановіть висоту області виносок.

Не більше області сторінки

Автоматично регулює висоту області виноски залежно від кількості посилань.

Максимальна висота виноски

Встановлює максимальну висоту області виносок. Активуйте цей параметр та введіть висоту.

Введіть максимальну висоту області виносок.

Відстань до тексту

Введіть відстань між нижнім полем сторінки і першим рядком тексту в області виносок.

Лінія розділення

Визначає розташування та інші властивості роздільної лінії.

Розташування

Виберіть горизонтальне вирівнювання для лінії, яка відокремлює основний текст від виносок.

Стиль

Виберіть стиль роздільної лінії. Якщо роздільна лінія не потрібна, виберіть "Немає".

Товщина

Виберіть товщину роздільної лінії.

Колір

Виберіть колір роздільної лінії.

Довжина

Введіть довжину роздільної лінії у відсотках від ширини сторінки.

Відстань до тексту виноски

Введіть відстань між роздільною лінією і першим рядком тексту в області виносок.

Піктограма Підказка

Для визначення інтервалу між двома виносками виберіть команду Формат – Абзац і перейдіть на вкладку Відступи та інтервали.


Будь ласка, підтримайте нас!