Структура і список

Додає або видаляє рівень структури, стиль списку та нумерацію рядків із абзацу або стилю абзацу. Ви також можете почати заново або змінити початковий номер для нумерованих списків та нумерації рядків.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Format - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Edit Style - Outline & List tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).


  1. To change the numbering options for paragraphs that use the same paragraph style, choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon. Right-click the style in the list, choose Modify, and then click the Outline & List tab.

  2. To change the numbering options for selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

Outline

Рівні структури

Assigns an outline level from 1 to 10 to the selected paragraphs or Paragraph Style. Select [None] to remove the outline level.

Apply List Style

List Style

Select the List Style that you want to apply to the paragraph. These styles are also listed in the Styles window () if you click the List Styles icon.

Реагувати стиль...

Edit the properties of the selected list style. These properties will apply to all paragraphs formatted with the given list style.

This button is disabled when Heading Numbering is applied. Choose Tools - Heading Numbering to edit the outline level and numbering format.

note

Outline level and List style are independent of each other. Use Tools - Heading Numbering to assign a numbering format to paragraph styles used as headings in a document outline structure.


The next three options only appear when you edit the properties of a selected paragraph by choosing Format - Paragraph.

Restart numbering at this paragraph

Перезапускає нумерацію у поточному абзаці.

Почати з

Установіть цей прапорець, а потім введіть номер, який повинен бути призначений абзацу.

Лічильник "Почати з"

Введіть номер, який потрібно призначити абзацу. Наступні абзаци будуть нумеруватися послідовно, починаючи з введеного тут номера.

Нумерація рядків

Визначте параметри нумерації рядків. Для додавання рядків в документ виберіть Засоби - Нумерація рядків.

Включити цей абзац у нумерацію рядків

Включає поточний абзац у нумерацію рядків.

Почати заново з цього абзацу

Перезапускає нумерацію рядків у поточному абзаці або від введеного номера рядка.

Почати з

Введіть номер рядка, в з якого перезапускати нумерацію

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

The following buttons appear only for Paragraph Style.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

Будь ласка, підтримайте нас!