Field

Це підменю містить найпоширеніші типи полів, які можуть бути вставлені у документ у поточну позицію курсора. Для перегляду усіх доступних полів виберіть Інші поля.

Щоб скористатися цією командою…

Оберіть Вставка - Поле

Відкривши контекстне меню - оберіть Поля (вставлені поля)


Номер сторінки

Вставляє поточний номер сторінки як поле в позицію курсору. Усталене налаштування для цього параметра використовує стильовий знак Номер сторінки.

Кількість сторінок

Вставляє як поле спільну кількість сторінок у документі.

Дата

Вставляє поточну дату як поле. Використовується стандартний формат дати. Дата не оновлюється автоматично.

Час

Вставляє поточний час як поле. Час береться безпосередньо з параметрів операційної системи. Застосовується формат фіксованого часу, який не може оновлюватися за допомогою клавіші F9.

Заголовок

Вставляє як поле заголовок, вказаний у властивостях документа. Це поле відображує дані, введені в поле Заголовок на вкладці Файл - Властивості - Опис.

First Author (field)

Вставляє як поле ім'я особи, яка створила документ. Виберіть команду - LibreOffice - Відомості про користувача.

Тема

Вставляє як поле тему, вказану у властивостях документа. Це поле відображує дані, введені в поле Тема на вкладці Файл - Властивості - Опис.

Інші поля

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Будь ласка, підтримайте нас!