Вставити сценарій

Вставляє сценарій в документ HTML або текстовий документ у поточну позицію курсору.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставити - Сценарій (тільки HTML-документи)


Вставлений сценарій позначається маленьким зеленим прямокутником. Якщо ви не бачите прямокутника, виберіть - LibreOffice Writer/Інтернет - Вигляд, і встановіть прапорець Коментарі. Щоб змінити сценарій, двічі клацніть зелений прямокутник.

Якщо документ містить кілька сценаріїв, то у діалоговому вікні Зміна сценарію будуть міститися кнопки "попередній" і "наступний" для переходу від одного сценарію до іншого.

Піктограма Перейти до попереднього сценарію

Перейти до попереднього сценарію

Піктограма Перейти до наступного сценарію

Перейти до наступного сценарію

Уміст

Тип сценарію

Введіть тип сценарію, який потрібно вставити. Сценарій визначається у вихідному коді HTML тегів<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Додає посилання на файл сценарію. Клацніть радіокнопку URL, а потім уведіть посилання у поле. Можна також клацнути кнопку Огляд, відшукати файл, а потім клацнути Вставити. Пов'язаний файл сценарію позначається в HTML-коді такими тегами:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* весь текст тут пропускається */

</SCRIPT>

Огляд

Знайдіть файл, посилання на який необхідно вставити, а потім натисніть Вставити.

Текст

Введіть код сценарію, який потрібно вставити.

Будь ласка, підтримайте нас!