Елементи (список об'єктів)

Вкажіть формат елементів покажчика таблиці об'єктів.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Вставка - Зміст та покажчик - Зміст, покажчик або бібліографія - Елементи (коли вибрано тип "Таблиця об'єктів")


Рівень

Виберіть рівень, який необхідно визначити.

Для списку об'єктів є тільки один рівень.

Структура і форматування

У рядку Структура визначається спосіб організації елементів у предметному покажчику. Для зміни виду елемента можна ввести коди або текст у порожніх полях на цьому рядку. Також можна клацнути в порожньому полі або по коду, а потім натиснути кнопку коду.

Текст елементу (E)

Вставляє текст заголовка розділу.

Табуляція (T)

Вставляє крок табуляції. Для додавання провідних крапок до табуляції, виберіть символ у полі Заповнювач. Для зміни кроку табуляції введіть значення у поле Позиція табуляції або поставте прапорець По правому краю.

Номер сторінки (#)

Вставляє номер сторінки елемента.

Інформація про розділ

Вставляє інформацію про главу, наприклад, її назву та номер. У полі Елемент глави виберіть інформацію, яка повинна відображатися.

Елемент розділу

Виберіть інформацію розділу, яку буде додано до елементів покажчика.

Підняти вверх до рівня

Вкажіть найвищий рівень ієрархії, до якого будуть відображатися елементи створеного покажчика.

Стиль символу

Вкажіть стиль форматування для виділеної частини рядка Структура.

Зміни

Відкриває діалогове вікно, в якому можна змінити вибраний стиль символів.

Символ-заповнювач

Виберіть потрібний заповнювач табуляції.

Позиція табуляції

Введіть відстань між лівим полем сторінки і табуляцією.

Вирівняти праворуч

Вирівнює табуляцію по правому краю сторінки.

Формат

Відображається тільки при натисканні кнопки Е# у рядку "Структура". Натисніть цю кнопку, щоб вказувався номер розділу (з використанням роздільника або без нього).

Підняти вверх до рівня

Вкажіть найвищий рівень ієрархії, до якого будуть відображатися елементи створеного покажчика.

Позиція табуляції щодо відступу стилю абзацу

Задає позицію табуляції стосовно значення "відступу ліворуч", визначеного в стилі абзацу, який був обраний на вкладці Стилі. У решти випадках позиція табуляції визначається відносно лівого поля тексту.

Будь ласка, підтримайте нас!