Index (user-defined)

Ці параметри будуть доступні при виборі параметраАлфавітний покажчик для типу покажчика.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Вставка - Зміст та покажчик - Зміст, покажчик або бібліографія - Тип (коли вибрано тип "Визначено користувачем")


User-defined indexes are available in the Type box when you create a new user-defined index in your document.

Тип і заголовок

Введіть тип і заголовок покажчика.

Заголовок

Введіть заголовок для вибраного покажчика.

Тип

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Захищено від змін уручну

Захищає вміст покажчика від змін. Зміни у покажчику, зроблені вручну, при оновленні покажчика втрачаються. Якщо потрібно використати курсор для прокрутки захищеної ділянки, виберіть - LibreOffice Writer - Знаки форматування і виберіть Увімкнути курсор у розділі Захищені області.

Create Index or Table of Contents

For

Виберіть, слід створити покажчик для всього документа чи тільки для поточного розділу.

Сворити з

Стилі

Додає стилі абзацу, визначені у діалоговому вікні Призначення стилів, як елементи покажчика. Щоб вибрати стилі абзацу для включення в покажчик, натисніть кнопку Призначити стилі (...) праворуч від цього поля.

Призначити стиль

Opens the Assign Styles dialog, where you can select paragraph styles to include in the index. Choose a desired index level for where a style will be displayed in the index.

Index entries

Choose this option to include index entries inserted in the document with Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the generated index.

Таблиці

Включає таблиці у покажчик.

Графічні засоби

Включає малюнки у покажчик.

Frames

Includes frames in the index.

Об'єкт OLE

Включає об'єкти OLE у покажчик.

Use outline level

Assign index level according to the outline level of the heading immediately prior to the table, graphic, frame, or OLE object. With default settings, the higher the outline level, the greater the indent in the generated index.

Будь ласка, підтримайте нас!