Покажчик

Ці параметри будуть доступні при виборі параметраАлфавітний покажчик для типу покажчика.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Вставка - Зміст та покажчик - Зміст, покажчик або бібліографія - Тип (коли вибрано тип "Визначено користувачем")


Користувацькі покажчики можна вибрати у полі Тип при вставлянні елемента покажчика у документ.

Тип і заголовок

Введіть тип і заголовок покажчика.

Тип

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Заголовок

Введіть заголовок для вибраного покажчика.

Захищено від змін уручну

Захищає вміст покажчика від змін. Зміни у покажчику, зроблені вручну, при оновленні покажчика втрачаються. Якщо потрібно використати курсор для прокрутки захищеної ділянки, виберіть - LibreOffice Writer - Знаки форматування і виберіть Увімкнути курсор у розділі Захищені області.

Create Index or Table of Contents

For

Виберіть, слід створити покажчик для всього документа чи тільки для поточного розділу.

Сворити з

Стилі

Додає стилі абзацу, визначені у діалоговому вікні Призначення стилів, як елементи покажчика. Щоб вибрати стилі абзацу для включення в покажчик, натисніть кнопку Призначити стилі (...) праворуч від цього поля.

Призначити стиль

Відкриває діалогове вікно Призначити стилі, де можна вибрати стилі абзаців для включення до покажчика. Виберіть потрібний рівень заголовка, на якому стиль буде включено до покажчика.

Мітки покажчика

Включає елементи покажчика, які були вставлені після вибору Вставка - Зміст та покажчик - Елемент.

Таблиці

Включає таблиці у покажчик.

Графічні засоби

Включає малюнки у покажчик.

Frames

Includes frames in the index.

Об'єкт OLE

Включає об'єкти OLE у покажчик.

Рівень з відповідного розділу

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Визначення елементу покажчика

Будь ласка, підтримайте нас!