Покажчик

Ці параметри будуть доступні при виборі параметраАлфавітний покажчик лдя типу покажчика.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Вставити - Покажчики і зміст - Зміст, покажчик або бібліографія - Тип (коли вибрано тип "Алфавітний покажчик")


Тип і заголовок

Введіть тип і заголовок покажчика.

Заголовок

Введіть заголовок для вибраного покажчика.

Тип

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Захищено від змін уручну

Захищає вміст покажчика від змін. Зміни у покажчику, зроблені вручну, при оновленні покажчика втрачаються. Якщо потрібно використати курсор для прокрутки захищеної ділянки, виберіть - LibreOffice Writer - Знаки форматування і виберіть Увімкнути курсор у розділі Захищені області.

Create Index or Table of Contents

For

Виберіть, слід створити покажчик для всього документа чи тільки для поточного розділу.

Параметри

Об'єднати ідентичні елементи

Замінює однакові елементи покажчика одним елементом, в якому перелічено номери сторінок документа, де зустрічається даний елемент. Наприклад, елементи «Подання 10, Подання 43» об'єднуються в елемент «Подання 10, 43».

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

Об'єднати, використовуючи "-"

Замінює однакові елементи, що зустрічаються на послідовних сторінках, одним елементом і діапазоном сторінок, на яких цей елемент зустрічається. Наприклад, елементу "Подання 10, Подання 11, Подання 12"" об'єднаються в елемент "Подання 10-12".

Враховувати регістр

В однакових елементах покажчика великі і малі літери будуть вважатися різними. Для східноазійських мов діють особливі правила. Щоб регістр визначався за першим входженням елемента в документ, виберіть Об'єднувати однакові елементи.

Піктограма Примітка

Для використання багаторівневого порівняння для східноазійських мов виберіть прапорець Враховувати регістр. При багаторівневому порівнянні регістр і діакритичні знаки ігноруються і порівнюються тільки основні форми елементів. Якщо ці форми збігаються, порівнюються їхні діакритичні знаки. Якщо й ці форми збігаються, порівнюється регістр і ширина символів, а також відмінності у формах написання кана для японської мови.


Великими буквами (автоматично)

Перша буква елемента покажчика автоматично стає великою.

Ключи як окремі елементи

Вставляє ключі покажчика як окремі елементи покажчика. Ключ вставляється як елемент покажчика верхнього рівня, а елементи, призначені для цього ключа - як вкладені елементи з відступом.

Для визначення ключа покажчика відкрийте діалогове вікно Вставляння елемента покажчика.

Файл відповідності

Автоматично позначає елементи покажчика, користуючись файлом відповідності - списком слів, які слід включити до покажчика.

Файл

Виберіть, потрібно створити чи змінити файл відповідності.

Сортувати

Задає параметри упорядкування елементів покажчика.

Мова

Виберіть правила мови для використання при упорядкуванні елементів покажчика.

Тип ключа

Виберіть "Числовий", щоб упорядкувати числа за величиною, наприклад, 1, 2, 12, або "Алфавітно-числовий", щоб упорядкувати числа за кодом символу, наприклад, 1, 12, 2.

Будь ласка, підтримайте нас!