Покажчик

Якщо вибрати Зміст як тип покажчика, будуть доступні такі параметри.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Вставка - Зміст та покажчик - Зміст, покажчик або бібліографія - Тип (коли вибрано тип "Зміст")


Тип і заголовок

Введіть тип і заголовок покажчика.

Тип

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Заголовок

Введіть заголовок для вибраного покажчика.

Захищено від змін уручну

Захищає вміст покажчика від змін. Зміни у покажчику, зроблені вручну, при оновленні покажчика втрачаються. Якщо потрібно використати курсор для прокрутки захищеної ділянки, виберіть - LibreOffice Writer - Знаки форматування і виберіть Увімкнути курсор у розділі Захищені області.

Create Index or Table of Contents

For

Виберіть, слід створити покажчик для всього документа чи тільки для поточного розділу.

Evaluate up to level

Уведіть число рівнів заголовка, які буде включено до покажчика.

Сворити з

У цьому розділі визначають, які дані буде містити покажчик.

Структура

Creates the index using outline levels. Paragraphs formatted with one of the predefined heading styles (Heading 1-10) are added to the index.

You can also assign outline levels to paragraphs in the Outline & List tab page of the Format - Paragraph dialog.

Додаткові стилі

Додає стилі абзацу, визначені у діалоговому вікні Призначення стилів, як елементи покажчика. Щоб вибрати стилі абзацу для включення в покажчик, натисніть кнопку Призначити стилі (...) праворуч від цього поля.

tip

Ви можете включити до змісту стиль Заголовок списку рисунків або Заголовок бібліографії, а також будь-який інший відповідний стиль заголовка.


Призначити стиль

Відкриває діалогове вікно Призначити стилі, де можна вибрати стилі абзаців для включення до покажчика. Виберіть потрібний рівень заголовка, на якому стиль буде включено до покажчика.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Мітки покажчика

Включає елементи покажчика, які були вставлені після вибору Вставка - Зміст та покажчик - Елемент.

Будь ласка, підтримайте нас!