Спеціальні теги

При збереженні документа, що містить поля, як документа HTML, LibreOffice автоматично перетворює поля дати, часу і відомостей про документ на особливі теги HTML. Вміст поля вставляється між відкритим і закритим тегами HTML перетворених полів. Ці особливі теги HTML не відповідають стандартним тегам HTML.

Поля LibreOffice Writer у документі HTML визначаються тегом <SDFIELD>. Тип поля, формат і назва особливого поля включаються у відкритий тег HTML. Формат тегу поля, котрий розпізнається фільтром HTML, залежить від типу поля.

Поле дати і часу

Для полів "Дата" і "Час" параметр TYPE еквівалентний параметру DATETIME. Формат дати і часу визначається параметром SDNUM, наприклад, ДД:ММ:РР для дати або ГГ:ХХ:СС для часу.

Для фіксованих полів дати і часу дата або час визначаються параметром SDVAL.

В таблиці наведено приклади особливих тегів HTML дати і часу, які розпізнаються LibreOffice як поля:

Поля

Тег LibreOffice

Фіксована дата

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Змінна дата

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Фіксований час

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Змінний час

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Поле інформації про документ

Для полів відомостей про документ параметр TYPE еквівалентний параметру DOCINFO. Параметр SUBTYPE відображає конкретний тип поля, наприклад, для поля відомостей про документ «Створено» - це SUBTYPE=CREATE. Для поля дати та часу відомостей про документ параметр FORMAT еквівалентний параметрами DATE або TIME, а параметр SDNUM визначає використовуваний формат числа. Параметр SDFIXED визначає, чи вміст поля відомостей про документ є фіксованим чи ні.

Вміст фіксованого поля дати або часу рівносильне параметру SDVAL, в інших випадках вміст еквівалентно тексту між тегами HTML SDFIELD.

У наступній таблиці наведено приклади спеціальних тегів HTML для відомостей про документ, які розпізнаються LibreOffice:

Поля

Тег LibreOffice

Опис (фіксований зміст)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Опис</SDFIELD>

Дата створення

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. Quarter 98</SDFIELD>

Час створення (фіксований зміст)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Дата модифікації

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Mo 23 Feb, 98</SDFIELD>


Будь ласка, підтримайте нас!