База даних

В документ можна вставити поля з будь-якої бази даних, наприклад, поля адреси.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Вставка - Поле - Інші поля - База даних


Тип

Lists the available field types.

Тип поля

Значення

Будь-який запис

Вставляє вміст поля бази даних, вказаного у полі Номер запису, як поля злиття, якщо виконується введена умова. Враховуються лише записи, вибрані множинним вибором у поданні джерела даних.

Завдяки цьому полю у документ можна вставити декілька записів. Просто вставте поле Будь-який запис перед полями стандартного листа, які використовують певний запис.

Назва бази даних

Вставляє назву таблиці бази даних, вибраної у полі Вибір бази даних. Поле "Назва бази даних" є глобальним, тобто, якщо у документ вставляється інша назва бази даних, вміст всіх раніше вставлених полів "Назва бази даних" оновлюється.

Поле розсилання листів

Вставляє назву поля бази даних як поле підстановки, щоб можна було створити документ для розсилання листів. Вміст поля автоматично вставляється при друку стандартного листа.

Наступний запис

Вставляє вміст наступного поля злиття в документ, якщо виконується задана умова. Записи, які потрібно вставити, мають бути вибрані у поданні джерела даних.

Можна використовувати поле"Наступний запис", щоб вставляти вміст послідовних записів між полями злиття в документі.

Номер запису

Вставляє номер вибраного запису бази даних.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Вибір бази даних

Виберіть таблицю бази даних або запит до бази даних, з якими слід зв'язати дане поле. У документ можна вставляти поля з декількох баз даних або запитів.

Умова

Для полів, пов'язаних з умовою, самі умови вводяться тут.

При бажанні можна вказати умову, яка повинна виконуватись, щоб було вставлено вміст полів "Будь-який запис" і "Наступний запис". Типово використовується умова TRUE, тобто, така, що завжди є істинною, якщо не змінювати текст умови.

Номер запису

Введіть номер запису, який буде вставлено в разі виконання заданої умови. Номер запису відповідає поточному вибору в поданні джерела даних. Наприклад, якщо в базі даних, що містить 10 записів, вибрано останні 5 записів, перший з них матиме номер 1, а не 6.

Піктограма Примітка

При зверненні до полів іншої бази даних (або іншої таблиці або іншого запиту в тій самій базі даних), номер запису в LibreOffice визначається щодо поточного вибору.


Формат

Виберіть формат поля для вставки. Цей параметр доступний для полів таких форматів: числовий, логічний, дата і час.

З бази даних

Використовує формат, визначений у вибраній базі даних.

Огляд

Відкриває діалогове вікно відкриття файлу, у якому можна вибрати файл бази даних (*.odb). Вибраний файл додається в список вибору баз даних.

Користувацький

Використовує формат, обраний у списку користувацьких форматів.

Список призначених для користувача форматів

Перелік доступних користувацьких форматів.

Друк стандартного листа

Під час друку документа, який містить поля баз даних, система запитує підтвердження друку стандартного аркуша. При відповіді "Так" відкривається діалогове вікно Розсилка листів, в якому можна вибрати записи бази даних для друку.

Будь ласка, підтримайте нас!