Інформація про документ

Поля відомостей про документ містять інформацію про властивості документів, наприклад, дату створення документа. Для перегляду властивостей документа виберіть пункт менюФайл - Властивості.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Вставка - Поле - Інші поля - Відомості про документ


Піктограма Примітка

При експорті та імпорті документа HTML, що містить відомості про документ, що використовуються спеціальні формати LibreOffice.


Тип

Показує список доступних типів полів. Щоб додати поле у ваш документ, клацніть тип поля у списку Вибрати, а потім натисніть кнопку Вставити. Доступні такі поля:

Тип

Значення

Змінено

Вставляє ім'я автора і дату або час останнього збереження.

Час редагування

Вставляє загальну кількість часу, витраченого на редагування документа.

Примітки

Вставити примітку, введену на вкладці Опис діалогового вікна Файл - Властивості dialog.

Номер редакції

Вставляє номер версії поточного документа.

Створено

Вставляє ім'я автора і дату або час створення документа.

Інші

Вставити зміст властивостей, що знаходяться на вкладці Нетипові властивості діалогового вікна Файл - Властивості.

Останнє друкування

Вставляє ім'я автора і дату або час, коли документ був надрукований останній раз.

Ключові слова

Вставляє ключові слова, як введено на вкладці Опис діалогового вікна Файл - Властивості.

Тема

Вставляє тему, як введено на вкладці Опис діалогового вікна Файл - Властивості.

Заголовок

Вставляє заголовок, як введено на вкладці Опис діалогового вікна Файл - Властивості.


Піктограма Примітка

Перелічені нижче поля можна вставити, лише якщо у списку Тип вибрано відповідний тип поля.


Виділити

Містить перелік доступних полів вибраного типу у списку Тип. Щоб вставити поле, клацніть його, а потім клацніть кнопку Вставити.

Піктограма Підказка

Щоб швидко вставити поле зі списку, утримуючи клавішу , двічі клацніть поле.


Поля

Функція

Попередня сторінка

Вставляє номер попередньої сторінки у документ.

Наступна сторінка

Вставляє у документ номер наступної сторінки.

Номер сторінки

Вставляє номер поточної сторінки.


У списку Формат виберіть потрібний вам формат нумерації.

При бажанні можна ввести Зміщення для зображуваного номера сторінки. Якщо Зсув дорівнює 1, то у полі буде виведене число, яке на 1 більше від поточного номера сторінки, але тільки якщо сторінка з таким номером існує. На останній сторінці документа це поле буде порожнім.

Піктограма Примітка

У типах полів «Створений», «Змінений» та «Надруковано» можна задати автора, дату і час відповідної операції.


Формат

Виберіть формат, який слід застосувати до вибраного поля, або клацніть кнопку "Додаткові формати", аби визначити інший формат.

Якщо клацнути «Додаткові формати», то відкриється діалогове вікно Формат чисел, у якому можна визначити інший формат.

Фіксований зміст

Вставляє поле як статичний вміст, тобто оновлення поля неможливо.

Піктограма Примітка

Поля з фіксованим вмістом беруться до уваги при створенні нового документа на основі шаблону, який містить такі поля. Наприклад, поле дати з фіксованим вмістом вставляє дату створення нового документа на основі шаблону.


Будь ласка, підтримайте нас!