Cross-reference

Тут можна вставити в поточний документ посилання або інакше поля посилань. Посилання - це поля посилань у тому ж документі або всередині піддокументів складеного документа.

Перевага введення перехресного посилання в якості поля полягає в тому, що немає необхідності виправляти посилання вручну кожен раз при зміні документа. Просто оновіть поля натисканням клавіші F9, і посилання у документі також будуть оновлені.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Вставка - Поле - Інші поля - Перехресні посилання

Виберіть Вставка - Перехресне посилання


Вставляння перехресних посилань

Тип

Показує список доступних типів полів. Щоб додати поле у документ, клацніть тип поля, потім натисніть поле у списку "Вибрати", а потім клацніть кнопку "Вставити". Доступні такі поля:

Тип

Значення

Встановити посилання

Встановлює кінцеве поле для поля посилання. В полі Ім'я введіть ім'я для посилання. При вставці посилання це ім'я буде відображатися як ідентифікатор у списку Вибір.

У документі HTML введені таким чином поля посилань будуть ігноруватися. Для кінцевого поля у HTML документах слід вставити закладку.

Вставити посилання

Вставка посилання на інше місце в документі. Спочатку слід визначити положення в тексті, використовуючи команду "Вставити посилання". Якщо це не зроблено, то вставка посилання за допомогою вибору імені поля у списку Вибір неможлива.

У складених документах можливі також посилання з одного піддокумента в інший. Зверніть увагу, що назва посилання не буде виводитися в полі вибору, і воно повинне бути введене вручну.

У документі HTML уведені таким способом поля посилань будуть знехтувані. Для полів посилань у документах HTML слід вставити гіперпосилання.

Заголовки

У полі "Вибір" виводиться список усіх заголовків у порядку їхньої появи у документі.

Пронумеровані абзаци

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Chapter Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Закладки

Після вставляння закладки в документ за допомогою пунктів менюВставка - Закладка вона стає доступною у вкладці Перехресні посилання. Закладки використовують для того, щоб позначити певні фрагменти тексту в документі. У текстовому документі закладки можна використовувати, наприклад, для переходу від одного фрагмента тексту до іншого.

У документі HTML ці закладки стають прив'язками <A name>, які, наприклад, визначають адресу переходу для гіперпосилання.

Виноски

Якщо документ містить виноску, то можна вибрати пункт "Виноски". Посилання на виноску повертає номер виноски.

(Вставлені об'єкти з підписами)

Можна встановити посилання на об'єкти із назвами. Наприклад, вставте зображення, клацніть його правою кнопкою миші і виберіть команду "Назва". Тепер об'єкт показується у списку як нумерована "Ілюстрація".


tip

Посилання є полями. Щоб вилучити посилання, слід видалити поле. Якщо посиланням слугує довгий текст, то для того, щоб не вводити його після вилучення посилання повторно, виберіть цей текст і скопіюйте його до буфера обміну. Потім його можна вставити як "текст без форматування" на те саме місце в документі за допомогою пункту меню Зміни - Вставити як. Таким чином, текст залишиться, а посилання буде вилучено.


Вибір

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

Щоб швидко вставити поле зі списку, утримуючи клавішу , двічі клацніть поле.


In the Refer using list, click the format that you want to use.

Refer using

Виберіть формат, який буде використано для вибраного поля посилання. Доступні такі формати:

Формат

Значення

Page number (unstyled)

Вставляє номер сторінки, що містить адресу переходу для посилання.

Referenced text

Вставляє повний текст цілі посилання. Для виносок вставляється номер виноски.

“Above”/“Below”

Вставляє "над" або "під", залежно від положення цілі посилання відносно положення поля посилання.

Page number (styled)

Вставляє номер сторінки, що містить об'єкт для переходу за посиланням, з використанням заданого стилем сторінки формату.

Число

Вставляє номер заголовка або нумерованого абзацу, включно з вищими рівнями, залежно від контексту. Для додаткової інформації див. примітку під таблицею.

Номер (без контекста)

Вставляє лише номер заголовка або нумерованого абзацу.

Номер (повний контекст)

Вставляє номер заголовка або нумерованого абзацу, включно з усіма вищими рівнями.

Розділ

Вставляє номер глави, яка містить ціль посилання.

Категорія і номер

Вставляє категорію (тип назви) і номер об'єкта для переходу за посиланням. Цей параметр доступний лише тоді, коли об'єкт для переходу за посиланням має назву.

Текст заголовку

Вставляє назву цілі посилання. Цей параметр доступний лише тоді, коли об'єкт для переходу за посиланням має назву.

Нумерація

Вставляє номер назви мети посилання. Цей параметр недоступний, якщо мета посилання не має назви.


note

З допомогою формату "Номер" можна вставити номер заголовка або пронумерованого абзацу. Вищі рівні включаються по мірі необхідності, залежно від контексту.


note

Наприклад, при знаходженні в главі 1, підглаві 2, розділі 5 можна вибрати нумерацію 1.2.5. При вставці посилання на текст з попереднього розділу "1.2.4" і застосування формату "Номер" посилання відображається як "4". Якщо в даному прикладі при нумерації відображається більша кількість підрівнів, то те ж посилання відображається як "2.4" або "1.2.4" залежно від налаштування. При використанні формату "Номер (повний контекст)" завжди відображається "1.2.4", незалежно від способу форматування пронумерованого абзацу.


Назва

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

У складеному документі цілі, які знаходяться в різних вкладених документах, не відображаються у списку Виділене. Для вставки посилання слід увести шлях та ім'я у полі Ім'я.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Якщо виділити текст в документі, а потім вставити посилання, то виділений текст стає вмістом вставленого поля.

Будь ласка, підтримайте нас!