Документ

Поля вживають для вставляння відомостей про поточний документ, наприклад таких, як назва файлу, шаблон, статистика, дані про користувача, дата і час.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Вставка - Поле - Інші поля - Документ


Тип

Показує список доступних типів полів. Щоб додати поле у ваш документ, клацніть тип поля у списку Вибрати, а потім натисніть кнопку Вставити. Доступні такі поля:

Тип

Значення

Автор

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

Розділ

Вставляє номер і/чи назву розділу.

Дата

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

Назва файлу

Вставляє назву файлу і/чи шлях до теки поточного документа, а також назву файлу без розширення.

Сторінка

Вставляє номер поточної, попередньої чи наступної сторінки.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

Відправник

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Статистика

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

Шаблони

Вставляє назву файлу, шлях чи назву файлу без розширення для поточного шаблона. Також можна вставити назви форматів Категорії і Стилю, використаних у поточному шаблоні.

Час

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


note

Перелічені нижче поля можна вставити, лише якщо у списку Тип вибрано відповідний тип поля.


Виділити

Містить перелік доступних полів вибраного типу у списку Тип. Щоб вставити поле, клацніть його, а потім клацніть кнопку Вставити.

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


Формат

Виберіть формат, який слід застосувати до вибраного поля, або клацніть кнопку "Додаткові формати", аби визначити інший формат.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

Якщо вибрати значення "Номер глави" у списку Формат для поля посилання, то у цьому полі буде відображатися тільки номер заголовка розділу, що містить об'єкт посилання. Якщо стиль абзацу для заголовка глави - ненумерований, то це поле залишиться порожнім.

note

Для експорту та імпорту полів дати й часу у документи HTML використовуються спеціальні формати LibreOffice.


Фіксований зміст

Вставляє поле як статичний вміст, тобто оновлення поля неможливо.

Рівень

Enter outline level of the chapter to be displayed. The inserted field will display the value taken from last paragraph with the specified outline level placed before the inserted field.

Зміщення

Введіть значення зсуву, що буде використане для поля номера сторінки, наприклад, "+1".

При бажанні можна ввести Зміщення для зображуваного номера сторінки. Якщо Зсув дорівнює 1, то у полі буде виведене число, яке на 1 більше від поточного номера сторінки, але тільки якщо сторінка з таким номером існує. На останній сторінці документа це поле буде порожнім.

tip

Якщо потрібно змінити фактичний номер сторінки, а не зображуваний номер, то не використовуйте поле Зсув. Інформацію щодо зміни номерів сторінок див. у розділі Номери сторінок.


Зміщення в днях/хвилинах

Введіть зміщення, яке буде застосоване для поля дати чи часу.

Будь ласка, підтримайте нас!