Вставити розділ

Вставляє у документ текстовий розділ у позиції курсора. Можна також вставити текстовий блок, а потім вибрати цю команду, щоб створити розділ. Розділи можна використати для вставляння текстових блоків з інших документів, застосування нестандартного розміщення стовпчиків, для захисту або приховування блоків тексту при виконанні умови.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Insert - Section

From the tabbed interface:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

From toolbars:

Поле значків

Розділ


Можна вставити цілий документ в розділ або названий розділ в інший. Також можна вставити розділ як посилання DDE.

Щоб редагувати розділ, оберіть Формат - Розділи.

Діалогове вікно Вставка розділу містить такі вкладки:

Розділ

Задати властивості розділу.

Колонки

Визначає число і розташування колонок для стилю сторінки, рамки або розділу.

Відступи

Відступи розділу від лівого та правого країв.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Задати місце виведення виносок і кінцевих виносок, а також формат їхньої нумерації.

Вставити

Вставка визначеного вами розділу на поточну позицію курсора в документі.

Будь ласка, підтримайте нас!