Знаки форматування

Показує недруковані символи в тексті, такі як символи абзацу, розриву рядка, табуляції, пробілу.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Виберіть Перегляд - Знаки форматування

From the tabbed interface:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Choose Insert - Formatting Marks.

From toolbars:

Formatting Marks Icon

Символи форматування

From the keyboard:

+ F10


При видаленні символу абзацу утворений в результаті об'єднання абзац набуває форматування того абзацу, в якому перебуває курсор.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Будь ласка, підтримайте нас!