Знаки форматування

Показує недруковані символи в тексті, такі як символи абзацу, розриву рядка, табуляції, пробілу.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Перегляд - Знаки форматування

+F10

На стандартній панелі виберіть

Піктограма Символи форматування

Символи форматування


При видаленні символу абзацу утворений в результаті об'єднання абзац набуває форматування того абзацу, в якому перебуває курсор.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Будь ласка, підтримайте нас!