Зміна полів

Відкриває діалогове вікно, в якому можна змінити властивості поля. Клацніть поле, а потім виберіть цю команду. В діалоговому вікні можна скористатись кнопками зі стрілками, щоб перейти до попереднього або наступного поля.

Відкрити поле для редагування можна також двічі клацнувши його у вашому документі.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


tip

Щоб перемкнути у документі вигляд між назвами полів та їхнім вмістом, виберіть команду Перегляд - Назви полів.


note

Якщо вибрати у документі посилання DDE і вибрати команду Зміни - Поля, буде відкрито вікно Змінити посилання.


note

Якщо клацнути перед полем типу "відправник", а потім вибрати Зміни - Поля, відкриється діалогове вікно Відомості про користувача.


Тип

Показує тип поля, яке ви редагуєте.

note

Описані далі елементи вікна з'являються лише тоді, коли вибрано відповідний тип поля.


Вибрати

Виводяться параметри поля, наприклад, "фіксоване". При бажанні можна вибрати інший параметр для вибраного типу поля.

Формат

Виберіть формат для вмісту поля. Для полів дати, часу та полів, визначених користувачем, можна також відкрити список "Додаткові формати" і вибрати інший формат. Перелік доступних для вибору форматів залежить від типу редагованого поля.

Зміщення

Показує зміщення для вибраного типу поля, наприклад "Наступна сторінка", "Номери сторінок" або "Попередня сторінка". Можна ввести нове значення зміщення, яке буде додаватися до зображуваних номерів сторінок.

warning

Якщо потрібно змінити фактичний номер сторінки, а не зображуваний номер, не змінюйте значення Зміщення. Інформацію про зміну номерів сторінок див. у посібнику Номери сторінок.


Up to level

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

Назва

Показує назву змінної поля. За бажанням можна ввести нову назву.

Значення

Показує поточне значення змінної поля. За бажанням можна ввести нове значення.

Фіксований зміст

Вставляє поле як статичний вміст, тобто оновлення поля неможливо.

Умова

Показує умову, яка має виконуватись для активації поля. За бажанням можна ввести нову умову.

То, Інакше

Тут змінюють вміст поля залежно від того, виконується умова чи ні.

Макрос

Відкриває діалогове вікно Вибір макросу, де можна вибрати макрос, який буде виконуватися при натисненні на обраному в документі полю. Ця кнопка доступна тільки для поля функції "Виконати макрос".

Посилання

Вставте або змініть текст посилання для обраного поля.

Назва макроса

Показує назву макроса, пов'язаного з вибраним полем.

Заповнювач

Показує текст заповнювача для вибраного поля.

Вставити текст

Показує текст, зв'язаний із умовою.

Формула

Показує формулу поля формули.

Невидимий

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Застосувати

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Застосувати

Видалити

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

Видалити

Вибір бази даних

Виберіть зареєстровану базу даних, із якої слід вставити вибране поле. Можна також змінити таблицю або запит, на які посилається вибране поле.

Номер запису

Показує число записів бази даних, які вставлені при виконанні умови, вказаної для типу поля "Будь-який запис".

Стрілка вліво

Перехід до попереднього поля цього ж типу у документі. Ця кнопка активна лише тоді, коли в документі є декілька полів одного й того ж типу.

Icon Previous Field

Попереднє поле

Стрілка вправо

Перехід до наступного поля цього ж типу в документі. Ця кнопка активна лише тоді, коли в документі є декілька полів одного й того ж типу.

Icon Next Field

Наступне поле

Будь ласка, підтримайте нас!