Автотекст

Використовується для створення, змінення або вставляння автотексту. В якості автотексту можна зберегти форматований текст, текст з графічними об'єктами, таблиці і поля. Щоб швидко вставити автотекст, введіть у документ ярлик для автотексту, а потім натисніть клавішу F3.

tip

Можна також клацнути стрілку, розміщену поруч зі значком Автотекст на панелі інструментів Вставка, а потім вибрати автотекст, який треба вставити.


Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Виберіть Засоби - Автотекст

From the tabbed interface:

Виберіть Вставка ▸ Автотекст

У меню Вставка вкладки Вставка оберіть Автотекст.

From toolbars:

Піктограма Автотекст

Автотекст

From the keyboard:

+ F3


Використання автотексту

Автотекст

У діалоговому вікні Автотекст перелічено категорії та елементи автотексту.

Відображати нагадування назви як підказку при введенні

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

Назва

Тут вказується назва вибраного запису автотексту. Якщо у документі вибрано текст, введіть назву нового запису автотексту, натисніть кнопку Автотекст, а потім виберіть команду Створити.

Ярлик

Показує коротку назву для вибраного запису автотексту. Якщо створюється новий запис автотексту, введіть коротку назву, яку ви хочете використовувати для цього запису.

Список

Перелічено категорії автотексту. Щоб показати ті записи автотексту, які є в категорії, двічі клацніть цю категорію або клацніть знак плюс (+), розміщений перед назвою категорії. Щоб вставити запис автотексту у поточний документ, виберіть запис у списку, а потім натисніть кнопку Вставити.

tip

Записи автотексту можна перетягувати з однієї категорії в іншу.


Вставити

Вибраний автотекст вставляється у поточний документ.

note

Якщо в абзац вставляється неформатований запис автотексту, цей запис набуває формату поточного стилю абзацу.


Закрити

Закриває діалогове вікно та зберігає всі зміни.

Автотекст

Клацніть, щоб показати додаткові команди автотексту, наприклад, для створення нового запису автотексту з тексту, вибраного у поточному документі.

Створити

Використовується для створення нового елемента автотексту з фрагмента, вибраного у поточному документі. Запис додається до поточної вибраної категорії автотексту. Щоб побачити цю команду, слід спочатку ввести назву.

Створити (тільки текст)

Використовується для створення нового елемента автотексту лише з тексту фрагмента, вибраного в поточному документі. Малюнки, таблиці та інші об'єкти не включаються. Щоб побачити цю команду, слід спочатку ввести назву.

Копіювати

Копіює вибраний автотекст до буфера обміну.

Замінити

Замінює вибраний запис автотексту тим, що вибрано у поточному документі.

Перейменувати

Відкриває діалогове вікно Перейменувати автотекст, в якому можна змінити назву вибраного запису автотексту.

Видалити

Вилучає вибрані елементи після підтвердження.

Зміни

Відкриває вибраний запис автотексту для редагування в окремому документі. Виконайте необхідні зміни, виберіть команди Файл - Зберегти автотекст, а потім виберіть Файл - Закрити.

Макрос

Відкриває діалогове вікно Призначити макрос, де макрос зв'язується з вибраним записом автотексту.

У створюваних записах автотексту можна також використовувати макроси, які зв'язані з деякими з наявних записів автотексту. Записи автотексту мають створюватися з параметром "Лише текст". Наприклад, вставте рядок <field:company> у запис автотексту і LibreOffice замінить цей рядок вмістом відповідного поля бази даних.

Імпорт

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

Категорії

Використовується для додання, перейменування або вилучення категорій автотексту.

Редагування категорій

Використовується для додання, перейменування або вилучення категорій автотексту.

Категорія

Показує назву вибраної категорії автотексту. Щоб змінити назву категорії, введіть нову назву, а потім натисніть кнопку Перейменувати. Щоб створити нову категорію, введіть назву, а потім натисніть кнопку Створити.

Шлях

Показує поточний шлях до теки, в якій зберігаються файли вибраної категорії автотексту. Якщо створюється категорія автотексту, виберіть теку для зберігання файлів цієї категорії.

Створити

Використовується для створення категорії автотексту з назвою, введеною у поле Категорія.

Перейменувати

Змінює назву вибраної категорії автотексту на ту назву, яка введена у поле Категорія.

Список вибору

Показує список наявних категорій автотексту та відповідних шляхів.

Видалити

Вилучає вибрані елементи без запиту щодо підтвердження.

Шлях

Відкриває діалогове вікно Вибрати шляхи, в якому можна вибрати теку для зберігання автотексту.

Щоб додати новий шлях пошуку файлів автотексту, натисніть кнопку Шлях у діалозі Автотекст.

Зберегти посилання щодо

Використайте цю область, щоб вказати спосіб вставляння програмою LibreOffice посилань на теку автотексту.

Файлова система

Посилання на теки автотексту на комп'ютері є відносними.

Інтернет

Посилання на файли в Інтернеті є відносними.

Будь ласка, підтримайте нас!