Створити реферат

Копіює заголовки і ряд наступних абзаців активного документа в новий текстовий документ реферату. Реферат корисний для огляду великих документів. Можна вказати кількість рівнів структури, а також кількість абзаців, що представляються в рефераті. Всі рівні і абзаци є прихованими при установці відповідних параметрів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Файл - Відправити - Створити автореферат


Включено рівні структури

Введіть число рівнів структури для копіювання в новий документ. Наприклад, при виборі 4 рівнів включаються всі абзаци із стилями від "Заголовок 1" до "Заголовок 4", а також наступні абзаци, число яких задається параметром Підпункт на рівні.

Підпункт на рівні

Вкажіть найбільше число послідовних абзаців для включення у документ автореферату після кожного заголовка. Буде включено всі абзаци до вказаного номера, якщо раніше не буде виявлено наступний абзац зі стилем "Заголовок".

Будь ласка, підтримайте нас!