Попередній перегляд

Відображає попередній перегляд сторінки для друку або закриває режим попереднього перегляду.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Перегляд друку


Використовуйте піктограми на Панелі попереднього перегляду для перегляду сторінок або друку документа.

Для прокрутки сторінок також можна скористатися клавішами Page Up і Page Down.

note

Ви не можете відредагувати документ у режимі попереднього перегляду.


Для виходу з режиму попереднього перегляду клацніть на кнопці Закрити попередній перегляд.

Будь ласка, підтримайте нас!