Об’єднання частин формули дужками

Додавання у формули дробів

У випадку, якщо вам потрібно ввести дріб, чий чисельник або знаменник містить знак добутку, суми, тощо, значення, що стоять у одній з частин дробу (чисельнику або знаменнику) слід об’єднувати за допомогою дужок.

Використовуйте таку форму запису:

{a + c} over 2 = m

або

m = {a + c} over 2

Будь ласка, підтримайте нас!