Зміна символів

ви можете скористатися цим діалоговим вікно для додавання символів у набір символів, зміни набору символів або зміни позначень символів. Тут також можна визначити нові набори символів, додавати до символів назви або змінювати існуючи набори символів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Символи - Змінити


Попередній символ

Тут можна вибрати назву поточного символу. Символ, назву символу і набір, до якого належить символ, буде показано на панелі попереднього перегляду ліворуч внизу діалогового вікна.

Попередній набір символів

У цьому списку показано назву поточного набору символів. Якщо бажаєте, можете також змінити вибір набору символів.

Символ

Тут показано список назв символів поточного набору символів. Назву можна вибрати зі списку або ввести її для нового символу.

Додавання нового символу

Щоб додати до набору символів новий символу, виберіть шрифт у полі Шрифт, а потім натисніть зображення символу на панелі символів. Назву нового символу можна ввести у поле Символ. У списку Набір символів оберіть набір символів або введіть нову назву, якщо бажаєте створити новий набір символів. Вибраний символ буде показано на панелі перегляду праворуч. Послідовно натисніть кнопки Додати і Гаразд.

Зміна назви символу

Щоб змінити назву символу, виберіть попередню назву у списку Попередній символ. Потім введіть нову назву у поле Символ. Перш ніж натиснути кнопку Змінити, переконайтеся, що у вікні попереднього перегляду відображено потрібний символ. Натисніть кнопку Гаразд.

Набір символів

У списку Набір символів показано назви всіх існуючих наборів символів. Тут ви можете змінити набір символів або створити новий.

Створення нового набору символів

Щоб створити новий набір символів, введіть його назву у список Набір символів и додайте у цей набір хоча б один символ. Натисніть кнопку Гаразд, щоб закрити діалогове вікно. Тепер ви матимете доступ до нового набору символів з новою назвою.

Шрифт

Показує назву поточного шрифту і надає вам змогу обрати інший.

Підмножина

Якщо ви вибрали несимвольний шрифт у списку Шрифт, ви можете вибрати підмножину Unicode, у якій слід розташувати ваш новий або змінений символ. Після того, як буде обрано підмножину, всі її символи буде показано у списку символів згори.

Стиль

Буде показано поточну гарнітуру шрифту. Ви можете її змінити, обравши якусь іншу зі списку.

Додати

Щоб додати символ, показаний у вікні попереднього перегляду праворуч, у поточний набір символів, натисніть цю кнопку. Символ буде збережено з назвою, яку показано у списку з назвою Символ. Щоб мати змогу користуватися цією кнопкою, вам слід вказати назву, яка є серед назв поля Символ або Набір символів. Повторювати назви не можна.

Змінити

Щоб замістити назву символу, показану ліворуч у вікні попереднього перегляду (стару назву показано у списку Попередній символ) на нову назву, яку ви вказали у списку з назвою Символ, натисніть цю кнопку.

Пересування символу до іншого набору символів

tip

Наприклад, щоб перенести велику літеру альфа (ALPHA) з набору "Грецькі літери" до набору "Спеціальні", виберіть попередній набір (Грецькі), а у ньому за допомогою двох полів списків згори виберіть символ ALPHA. Після цього символ з’явиться у вікні попереднього перегляду ліворуч. У полі списку Набір символів виберіть "Спеціальний" набір. Натисніть кнопку Змінити, а потім кнопку Гаразд. Тепер символ ALPHA знаходитиметься у наборі "Спеціальних" символів.


Вилучити

Натискання цієї кнопки вилучить символ, показаний у вікні попереднього перегляду ліворуч, з поточного набору символів. Підтверджувати цю дію не потрібно. Після вилучення останнього символу з набору символів буде вилучено і сам набір символів.

note

Ви можете у будь-який момент часу натиснути кнопку Скасувати, щоб закрити діалогове вікно без збереження виконаних змін.


Будь ласка, підтримайте нас!